Innvandringens frukter

Mens andre land, herunder USA, byråkratisk vurderte hvorledes de skulle hjelpe, hadde Israel allerede fløyet inn redningsarbeidere og opprettet og satt i full drift et eget feltsykehus. Selv kritiske CNN, dekket dette og uttrykte beundring. De har også mottatt mye ros fra andre hjelpeorganisasjoner. Feltsykehuset ble satt opp på en privat eiendom tilhørende en av de få gjenværende jødene i Haiti. Redningsteamet ga 1.111 mennesker behandling hvorav 317 personer fikk livsviktige operasjoner, og det ble gitt bistand ved 16 fødsler. Minst en av disse nyfødte er av takknemlige foreldre blitt gitt navnet Israel. Hjelpepersonellet, som er tilknyttet de israelske forsvarsstyrkene ble mottatt av statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Ehud Barak og forsvarssjef Gabi Ashkenazi, da de for kort tid siden kom tilbake til Israel. Det sier mye om Israel.

Hvorfor nevner jeg i vårt nyhetsbrev katastrofen i Haiti, vil noen undre. En av de israelske legene som reiste til Haiti var dr Avi Yitzhak (bildet). Han kom til Israel fra Etiopia med hjelp av Keren Hayesod/Jewish Agency som vi støtter, og mottok stipender av samme til sine studier. Dr Yitzhak er den første av de etiopiske immigrantene som er blitt utdannet til lege i Israel. Til vanlig er han kirurg ved Soroka Hospitalet i Beer Sheva. Han er således ett av svært mange eksempler på hvilken stor og flott resurs Israels mange innvandrere utgjør for deres nye hjemland. Det blir spesielt når de ikke stopper opp ved å hjelpe det landet de er kommet hjem til, men tillike har overskudd til å hjelpe andre mennesker langt unna, i deres nød.

Dette gir en ekstra dimensjon ved det hjelpearbeidet vi gjør for å bringe jøder i vanskelige kår hjem til Israel og hjelpe dem med en ny start der, og et ekstra insitament til videre innsats!

I januar hadde jeg gleden av å møte en svært liten jødisk menighet i en mindre by i Brasil. Menigheten ledes av en ortodoks rabbiner fra Habad, men mye av aktiviteten er takket være en aktiv yngre israelsk mann som for tiden bor der. Det er mange eksempler på israelere som for en tid bor utenfor landets grenser, er med på å gjenopplive og holde ved like aktiviteten i små jødiske samfunn. I neste runde leder det til at Israel får nye talspersoner ute og at jøder som ellers var i ferd med å forsvinne ut fra fellesskapet, får et nytt fundament og ikke sjelden velger å flytte til Israel. Vi har en sunn, dynamisk prosess hvor Israel både gir og får. Jubileumsåret vårt er allerede god påbegynt. Det er svært mange som trenger vår hjelp i og til Israel akkurat nå, særlig gjelder det den nye gruppen med etiopiske jøder som er på vei til Israel. Jeg håper på en ekstra god gaveinngang også i år, så vi kan hjelpe svært mange, til det beste for dem og for Israel.

Øyvind Bernatek
styrets leder