Immigrasjon 2010

Som våre givere vil vite er det i 2010 kommet mange nye fra Etiopia; hele 1.655. I 2009 var tallet 240. Nå venter man mange flere i 2011 ettersom arbeidet med å vurdere søknader går framover. Våre trofaste givere vil også i det nye året få utfordringer. Vi kommer til å be om støtte til flybilletter og integreringstiltak i mottakssentrene. Det er særlig viktig å hjelpe barn og unge til å finne sin plass i det nye landet, fordi de er Israels framtid. HJH bidrar også til at barn og voksne i samarbeid lærer det nye språket ved hjelp av en datamaskin. For å bevare stabile familierelasjoner er det nødvendig å hjelpe de voksne til å forstå det israelske samfunnet og hjelpe dem til å finne arbeid.

Fra FSU er det kommet 7.305 mot 6.825 året før. Så fortsatt kommer det mange fra Ukraina, Russland og Hviter-ussland. Det gjøres mye for at unge jøder derfra skal bli kjent med Israel og sine røtter. Kortere og lengre opphold i landet vil knytte dem til Israel og skape forståelse for alle de fantastiske mulighetene landet har. Mange unge jøder benytter seg av utdanningstilbud i Israel. Andre får gode jobber med sin utdannelse fra hjemlandet. Det er gledelig at så mange vender tilbake til fedrenes land.

Det har vært en tilbakegang på immigrasjonen fra Skandinavia, Sør-Afrika og Storbritannia, mens arbeidet i USA nå virkelig begynner å bære frukter med en hyggelig prosentvis økning. Enda bedre er resultatene for Australia og Ny Zealand der antallet immigranter har gått opp fra 175 til 259.

I 2009 kom det 16.465 immigranter, mens det foreløpige tall for 2010 er 19.129. Det lover godt for framtiden.