Immigranthjelpen jubilerer

Idu Nudel sammen med overrabiner Bent Melchior.

De har på en måte vært ett av våre prosjekter i mange år – det er gjennom dem at vi hjelper Ida Nudel i hennes viktige arbeid. Hun var hedersgjest under feiringen og ble rost og æret av mange talere. 7.000 barn har hun reddet fra gatene, for Immigranthjelpen er hun eneste prosjekt. De sender ned klær, musikkinstrumenter, sportsutstyr og leker i tillegg til at de samler inn penger – som vi gjør det.

“Det jødiske hus” i Kongens gate var åstedet for den virkelige festen. Dessverre var det også der i København et velutviklet sikkerhetssystem og flere sluser å passere. Men det var flott å være der og

 

moro å se mange generasjoner Melchior på veggene. Tidligere over-rabbiner Bent Melchior både talte og velsignet oss etter å ha belært oss om at bare Aron-slekten egentlig hadde rett til å lyse velsignelsen over folk – eller kanskje også Cohen-slekten. Men i lengden ble vel det noe tungvint, så han gjorde det på hebraisk og dansk. Men først sa han at det var vanlig å minne om at vi skulle huske å takke Gud også for det vonde og vanskelige som hendte oss, ikke bare for det gode. Og det er nok en sannhet som mange har erfart. Uttrykket “motbakkene fører oss oppover” er verdt å ta med seg.Danmark har fått ny israelsk ambassadør. Men fordi han ennå ikke har vært hos dronningen, var hans “stand-in” ambassaderåd Ophir Kariv til stede og holdt en engasjert tale, der han poengterte verdien av å ha trofaste venner som ville være med å bære byrdene. Likevel ga han uttrykk for håp om at alt hjelpearbeid til Israel en gang i fremtiden ville bli unødvendig. Da vil Israel i stedet bli ressurslandet som hele verden kan glede seg over. Det var liflige toner, og vi følte alle at fremtiden er nær oss.Overrabbiner Bent Lexner satt også ved VIP-bordet og holdt en nydelig tale, der han varmt takket Immigranthjelpen for det viktige arbeidet de gjorde både i Israel og i Danmark. Det er viktig å ha synlige venner også i Danmark, sa han bl.a.Folketinget var også representert ved Tove Videbæk fra Kristendemokratene. Hun var godt orientert om forholdene i Norge, så vi havnet fort i en debatt om norske politikeres forhold og stillingstagen til Israel.Ida Nudel, som jo fikk sin del av hylnings-talene tok utgangs-punktet i det hun kalte det store medmenneskelige prinsippet – “Elsk dine brødre som deg selv”. Også hun var innom de gamle, greske spillene, der vinneren fikk en seierskrans, og hun overrakte en som barn hadde laget av lær – til formannen for Immigranthjelpen –
Hans P. Pedersen. Hun understreket at det jødiske folk var blitt forfulgt i to tusen år, men at det fremdeles er et folk og vil vedbli å være det. Hun var sikker på at alle som var med å bidra til hjelp for Israel følte en dyp moralsk glede ved det, og hun forsikret at den materielle støtten har vært betydningsfull for hver eneste ny immigrantfamilie.

Kanskje tok hun litt hardt i, men det går stadig igjen at tanken bak og vissheten om at de har venner varmer like mye som penge-støtten – som jo er det synlige beviset! Hun er stolt over de 7.000 barna som er reddet fra gatene, Ida Nudel. Men hun ba oss om å huske at derigjennom er også foreldre blitt hjulpet ut av traumer, og mange frivillige nye immigranter har fått meningsfylte oppgaver med å undervise og motivere og bli kjent med andre mennesker. Det er jo noe med det gamle, litt banale ordtaket “Det å gjøre andre glad, bringer glede til en selv”.Noen elleville, superdyktige jødiske musikere slo an tonen på festen. Snakk om å bringe glede! Og festen fortsetter i to dager til.

Nå skal de ut på “verve-nye-medlemmer”-tur.

De jødiske musikerne tar seg en pause.

Det dasnske folketinget var representert.

Fra HJHs informasjonsavis nr. 3/2004.