Immigrantene trenger vår hjelp også lenge etter at de er kommet til Israel

Nyankomne immigrantbarn i mottak.

Mange nye immigranter har spesielle hjelpebehov og trenger ekstra omsorg. For eksempel har styret i HJH for 2009 bevilget kr 100.000 til spesielle tiltak for barn med kreft i mottakssentrene. Det kreves ikke mye fantasi for å forestille seg hvordan en familie med et kreftsykt barn har det der. Svake språkkunnskaper, lite sosialt nettverk, manglende kunnskap om muligheter for hjelp – da trenger de virkelig mange gode hjelpere, som kan støtte og oversette, oppmuntre og veilede. Mange israelere gjør et stort frivillig arbeid for vanskeligstilte nye landsmenn, men likevel trengs det penger i tillegg.

Å komme som immigrant til Israel kan være en stor overgang. Man skal lære hvordan samfunnet fungerer, tilegne seg språket, skaffe seg bolig og finne en jobb. Alt dette kan ta svært lang tid. Og det kan være så krevende at barna nesten blir oversett i prosessen. For dem er det å begynne på ny skole, med nytt språk, store klasser og fremmedartet undervisningsopplegg, en kjempeutfordring. Mange ungdommer hadde ikke engang lyst til å reise, det var bare noe de voksne bestemte.

Mange barn og unge tilpasser seg fort, mens andre gjør opprør. Før det blir alvorlige problemer er det derfor viktig at andre voksne griper inn; lærere, pedagoger, psykologer. Israel Association for Immigrant Children har opplegg på mer enn 40 skoler rundt om i landet for bedre integrering av barna. Aktiviteter som skal hjelpe barna til å komme inn i miljøet på skolen, forstå hva som skjer i klasserommet og hva som forventes av den enkelte elev. Stunder der de føler at de lykkes, som for eksempel fotball eller formingsaktiviteter. Flere arrangementer inkluderer også foreldrene, som forberedelser til de store høytidene. Hensikten er å få barna til å oppleve at de hører til og at det er en plass for dem blant venner i klasserommet og skolegården. Med kr 350.000 i 2009 fra dere våre trofaste givere, vil disse barna lettere slå rot i fedrenes hjemland.

En av de ungdommene som har fått hjelp til å slå rot i Rishon Le Zion, ble for et par år siden tatt ut til å representere sin skole i et utvekslingsprogram med tyske skoler. En kvikk 17åring med russisk som morsmål. Ungdommene ble innlosjert i private hjem i 14 dager, gikk på skolen der og var på utflukter. Én utflukt gikk til en konsentrasjonsleir i nærheten og israelske og tyske ungdommer fikk sammen en gripende omvisning. Ved en minnestund der fikk jenta fra Rishon Le Zion æren av å bære det israelske flagget. “Og da jeg sto der og mintes de døde, kjente jeg at jeg var israeler. Det er i Israel jeg hører til.”

Igjen en bekreftelse på hvor viktig vårt arbeid er. Med vår omtanke, forbønn, kjærlighet og penger bidrar vi til at ungdommer slår rot i fedrenes land.