Immigrant-arbeidet er langsiktig

Arbeidet med den jødiske immigrasjonen til Israel er langsiktig på flere måter. For det første har innvandringen av jøder til Israel vært av vital betydning for hele nasjonen fra 1948 og fram til i dag, viktig for å befeste og styrke Israels jødiske identitet – og viktig også på den måten at Israel har vært et tilfluktssted for forfulgte og trakasserte jøder rundt i verden.

Integrasjon tar tid
Arbeidet vi driver for immigrantene er også langsiktig for hver enkelt immigrant, det tar ofte mange år for mange fra bestemmelsen om å emigrere blir tatt til de kan sies å være godt integrert i sitt nye fedreland. I Hjelp Jødene Hjem tenker vi også langsiktig om den hjelpen vi gir til prosjektene. Når et prosjekt etter nøye vurdering har fått tilskott til arbeidet, har styret lagt vekt på at dette er seriøse og gode prosjekter – der det ofte skjer mye frivillig innsats – som skal regne med vår støtte en god tid framover. Vi vil at støtten vi gir skal være forutsigbar, alle prosjektene våre har langsiktige mål med arbeidet.

Det sosiale aspektet ved støtten vi gir er også viktig, de som trenger det mest skal få den hjelpen vi makter å gi. Akkurat nå – etter krigen i Gaza og den store belastningen den ga for befolkningen og immigrantene i Sør-Israel – er behovene store. Det var både vondt og tankevekkende å lese det daglig leder Eli Finsveen fortalte om i siste nyhetsbrevet etter turen sin til Israel i januar.

Be og arbeid
Nå må vi oppmuntre hverandre til å være trofaste og utholdende fortsatt – trofasthet og utholdenhet er gode og verdifulle egenskaper både menneskelig og åndelig.

Jeg vil også nå minne oss om at Guds ord også formaner og oppfordrer oss til akkurat det – å være utholdende og trofaste i våre liv, både i forbønn og arbeid. “Be og arbeid” er et godt program for alle mennesker, Guds ord formaner oss om det. I denne sammenhengen betyr det å være med i forbønn og omsorg for Israel, immigrantene og jødene – Guds eget folk – både i og utenfor Israel.

Vår – min og din – utfordring blir også nå å omsette den kjærligheten og takknemmeligheten vi har til jødene i praktisk hjelp. Dersom vi prioriterer bønnearbeidet for dette, vil nok Gud minne oss om hva og hvor mye og når vi skal gi våre gaver til dette.