Ida Nudel

Immigranthjælpen i Danmark støtter, gjennom Ida Nudel, en pensjonatskole – Migdal Ohr – ved Afula i nord-Israel. Skolen tar inn gutter i alderen 13 til 18 år, som kommer fra forskjellige deler av det tidligere Sovjet-unionen. Guttene er kommet til Israel uten pårørende, i noen tilfeller som en del av et studieprogram. Pensjonatskole høres fl ott ut, men denne er svært sliten og enkel. Ida Nudel skaffet her et år flere nye vinduer, da de gamle holdt på å falle ut eller var knust.

Badene var så forfalne at de ikke kunne holdes rene o.s.v. Men både skolen og Ida er mest opptatt av undervisningen. Målsettingen er at alle guttene som har evner til det, skal kunne bli satt i stand til å ta høyere utdannelse. Det betyr mange og lange ekstra undervisningsøkter i hebraisk og drilling i matematikk etter russiske undervisningsmetoder. De elevene som har vært lenge i landet, må hjelpe nykommerne, de eldre må hjelpe de yngste. Man gjør lekser under tilsyn og med hjelpelærere til stede. Over halvparten fullfører universitetsgrader etter at de har gått ut fra Migdal Ohr og har vært i militæret. Guttene forstår at de har vært heldige som har fått plass her, for gjennom undervisningen kan de sikre seg en god utdannelse og et anstendig og produktivt liv framover.

Dette er ingen selvfølge for disse guttene: Bare 22 % av eleven kommer fra hele familier 58 % har bare mor eller i få tilfeller far 20 % er foreldreløse. Mange av foreldrene er ikke i stand til å ta vare på seg selv engang, langt mindre sine barn. Barnevernet har vært involvert i en hel del saker. Andelen foreldreløse elever går stadig opp og en av fi re har opplevd fattigdom og hjemløshet. For guttene er det godt å komme til ordnede forhold, selv om det er nøkternt. Med omsorgsfulle lærere og et godt kameratskap greier de fl este å utvikle stabil motivasjon for skolearbeidet, noe som ikke var en selvfølge før de begynte på Migdal Ohr. De opplever skolen som sitt hjem. Ida Nudel har hatt som hovedmålsetting i alt sitt arbeid å holde barn og unge borte fra gaten og kriminelle miljøer. Derfor støtter hun dette arbeidet.

Undervisningsdepartementet gir årlig hver av guttene $100 til å kjøpe sko og klær. I verste voksealder og med familie – hvis noen – som ikke kan bidra med stort, blir dette svært vanskelig. Her stiller Ida Nudel også opp med midler, når det kniper. Dessuten gir hun penger til ekstra kveldsmat, for kostøret er for lavt og vi kjenner alle slike gutters appetitt.

Selv om HJH ikke støtter dette arbeidet, men derimot Ida Nudels fritidsklubber i sør-Israel, har vi laget dette sammendraget fra Immigranthjælpens blad i august. Arbeidet er imponerende.