Ida Nudel avslutter sitt arbeid for immigrantbarna

Fritidsaktiviteter for de foreldreløse guttene som Ida Nudel har hjulpet de senere årene.

 

 

Etter at hun kom til Israel, har hun arbeidet utrettelig for immigrantbarna i nærmere 20 år. Hun så tidlig at det var viktig å få barn og unge vekk fra gaten og inn i sunne aktiviteter. I en tung skolehverdag er det godt å oppleve at man lykkes med noe. Derfor startet hun fritidsklubber der vanskeligstilte barn og unge fikk leksehjelp fordi mange immigrantbarn hadde betydelige språkproblemer. Her kunne de samtidig utvikle fritidsinteresser. De kunne spille gitar, male eller danse. Kanskje var det mer spennende å bygge fjernstyrte biler eller lære karate. I de senere årene har det også vært dataopplæring. Kommunene i sør-israel med mange immigranter og lave skatteinntekter kunne glede seg over hennes arbeid.

Ida Nudel har vært nøye med at selv den fattigste skulle betale litt – kanskje bare en shekel for å delta.

“Er det gratis, kommer barn og foreldre til å ta lett på det. Det er pedagogisk viktig at det ligger en forpliktelse i ak-tiviteten.” Hun ville ha orden og kontroll. I de senere årene har hun hjulpet foreldreløse gutter på en skole i Afula. Som noen vil huske ga HJH-giverne varmeovner som julegave til internatet der for et par år siden. Her har hun også støttet enkeltelever med penger til spesielle behov – og gitt ekstra kostpenger slik at man kunne sette fram brød og litt pålegg til sen kveldsmat, til gutter i verste voksealderen før de skulle i seng. Det er noe svært praktisk og jordnært ved hele hennes måte å drive dette viktige arbeidet på.

Etter grundig gjennomtekning har hun imidlertid bestemte seg for å avslutte arbeidet pr. 31.12.2010. Det er gjennom årene flere tusen barn og unge som har fått hjelp og støtte slik at integreringen i det israelske samfunnet har gått bra. Hun har bidratt til at de har utviklet selvtillit og selvrespekt og er blitt gangs mennesker. Midler fra HJHs givere har vært til stor hjelp.

Vi takker henne for et godt og ryddig samarbeid. Jødiske immigrantbarn har fått en bedre hverdag og en god framtid takket være hennes arbeid og hjelp. Vi er imponert over Ida Nudels utrettelig innsats.