Hvorfor er det så viktig å støtte Israel økonomisk nettopp i år?

Shekelen har styrket seg i forhold til dollar, euro og kroner. Det innebærer at når HJH sender kroner, blir det ikke så mange shekel som før, i vekslingen.

Prosjektene som HJH støtter har alle måtte redusere sin aktivitet. Delprosjekter som ikke er helt nødvendige, blir stilt i bero. Bare i helt spesielle tilfeller setter man i gang nye ting.

Israels høye forsvars- og sikkerhetsutgifter kombinert med virkningen av finanskrisen, resulterer i at færre enkeltpersoner og grupper vil få statlig hjelp til å forbedre sin situasjon. For mange barn og unge, som ikke kan få den viktige hjelpen de trenger nettopp nå, blir det kanskje aldri en “annen gang”. Muligheten til å bli et velfungerende og produktivt menneske kan være tapt for alltid.

Så om du har muligheten til å gi litt ekstra, kan det hjelpe noen av de mest utsatte. Tusen takk.