Hver krone teller

Kjære giver!

Av og til får jeg spørsmål fra givere som kanskje ikke har for mye å avse, om gaven deres kan gjøre noen forskjell, og svaret mitt er alltid det samme; JA. Ja, hver krone vi får inn, er viktig. Hver krone vi får inn, er med på å gjøre en forskjell for noen i eller på vei til Israel.

Også når det gjelder størrelsen på gavene er Hjelp Jødene Hjem unik i forhold til mange andre innsamlingsaksjoner. Vi har ikke mange rike givere som står for brorparten av gaveinngangen, nei, det er heller omvendt. Vi har mange tusen vanlige lønnsmottagere og pensjonister som jevnlig gir bidrag etter evne, og selv om svært mange av disse bidragene ikke er store, så utgjør de samlet den vesentligste delen av vår gaveinngang.

Vi er da også nøye med å holde de løpende faste utgiftene nede, slik at mest mulig av de innsamlede midlene går til våre formål. Vi er svært nøye med å kontrollere at pengene brukes på riktig måte av dem som vi gir støtte til, og at de også driver på en måte som kommer mange til gode, og vi er åpne med våre regnskap og våre bevilgninger. Alt kan du finne på våre nettsider.

På denne måten er vi alle med på å gjøre en stor forskjell for dem som nyter godt av vår hjelp, og det er svært mange mennesker hvert år som gjør, enten de er i Israel som nyinnvandrede, eller sitter og venter på å komme til Israel i Etiopia eller i en av de tidligere Sovjetstatene.

Man sier at Israel er miraklenes land, og Israel er et stort mirakel, hva enn man velger å legge i det ordet. Hjelp Jødene Hjem er i mine øyne også et mirakel. Her sitter vi med svært forskjellig ståsted i livet rundt felles bord og arbeider for en felles god sak. Det er unikt. Hvert år får vi inn ca ti millioner kroner i gaver fra svært mange givere, og selv om givere faller fra av naturlige årsaker, kommer det jevnlig nye givere til; det er også fantastisk, særlig i tider hvor andre sliter med å opprettholde støtten de får, og i tider hvor det norske mediebildet er alt annet enn vennligsinnet mot Israel.

Innvandringen til Israel vil fortsette i mange år fremover, og jeg vet at vår hjelp vil være like nyttig i årene som kommer, som det den har vært til nå. Derfor trekker vi ikke inn årene, eller hviler på våre resultater, men bretter opp ermene, forsøker å tenke noe nytt samtidig som vi er tro mot vårt konsept, og vi håper og tror at dere fortsatt vil være del av dette fantastiske prosjektet, med deres små og store gaver.

Nå når sommeren nærmer seg oppfordrer jeg dere også til å komme sammen med venner og familie og fortelle om vårt arbeid. Hvis bare hver giver hadde kunnet skaffe en ny giver hver, ingen umulig tanke, kunne vi ha hjulpet svært mange flere. Behovet er der, og mange gode prosjekter finnes, som vi i dag ikke har mulighet til å hjelpe. Når sommeren er over hos oss, finnes det en unik mulighet å forlenge den ved å delta på vår givertur senere i år. Dette er et helt unikt konsept, og dere vil møte Israel og dets folk på en måte som svært få andre har mulighet for. Det er en reise som vi vet vil sette dype og gode spor hos dem som blir med.

Takk for de sjenerøse gavene dere gir, små som store, takk for solidariteten med Israel og det jødiske folk!

Styreleder i HJH

Øyvind Bernatek