Hun fikk livet som gave – og hjalp tusenvis av barn

“Brændt barn” var funnet den dagen for år tilbake og jeg satte meg på en fortauskafé med en kopp kaffe og gikk i gang med Trudi Birgers erindringsbok. En helt nye side ved Trudi Birger trådte fram. For meg var Trudi Birger den elegante tannlegen som i tillegg til sin egen klinikk, var leder av et av Hjelp Jødene Hjems prosjekter – Dental Volunteers for Israel i Jerusalem. Der traff daværende styreleder Anne-Marie Gravdahl og jeg henne engang. Hun fortalte frustrert om innbrudd på den enkle prosjektklinikken. Mye av utstyret var stjålet og det var lang leveringstid på nytt fra Europa. Men produsentene hadde lovet å sende noe omgående, slik at driften kunne fortsette. Hvordan kunne folk få seg til å stjele fra en klinikk som drev gratis for vanskeligstilte barn?

Trudi Birger var en flott dame med en visjon om at alle barn skulle lære å ta vare på tennene sine uavhengig av foreldrenes økonomi. God tannhelse er viktig. Informasjon og trening i bruk av tannbørste er en god begynnelse. Litt om kosthold kommer også godt med. Dette var ofte nye immigranter med dårlig økonomi og kostholdsvaner fra det opprinnelige hjemlandet. Å drikke sukret, tynn te fra man slutter med morsmelk er for eksempel ingen god idé.

Til Trudi Birgers tannklinikk kommer frivillige tannleger fra hele verden. De blir noen uker eller måneder og behandler fattige barns tenner gratis. HJH støtter innkjøp av materiell og utstyr. Karius og Baktus blir introdusert for barna sammen med tannbørsten. Erindringsboken ga forklaringen på engasjementet. Som barn av tyske jøder hadde hun gjennomlevd Holocaust. Ved sin snarrådighet hadde hun reddet sin mor fra gasskammeret under seleksjonen. Trudi lovet at hvis de overlevde disse redsler skulle hun vie sitt liv til en innsats for jødiske barn. Det løfte holdt hun.

Og prosjektet lever videre, selv etter at hun gikk bort for noen få år siden. Mange voksne som kom til Israel som barn kan takke Trudi Birger og klinikken for sine gode tenner.

I midten av juni sendte vi et bidrag til driften og mottok nå et meget takknemmelig brev med kvittering fra dem som driver klinikken videre. De ber oss hilse til alle dere trofaste venner og givere i Norge som støtter Israel med omsorg og omtanke. Vi er svært glad over å få lov til å formidle denne takken.
Og vi verdsetter den tilliten dere viser oss ved å gi penger som vi får lov til å videreformidle til nyttige og nødvendige prosjekter. Det hjelper jødene hjem og hjelper dem hjemme.