Høsten er hellidagstid hos jødiske familier.

14.og 15.september feires jødisk nyttår i år, og det det er mange i Israel som ser frem til! Da blir det helligdag med ekstra gudstjenester i synagogen, men kanskje aller viktigst er tid med venner og familie rundt bordet, alle samlet til et festlig høytidsmåltid.

Rundt 1,9 millioner israelere lever i en situasjon der matsikkerhet – altså hvor neste måltid kommer fra – ikke er garantert. Da er det godt at flere av HJHs prosjekter jobber med å hjelpe de svakeste i israelsk samfunn med akkurat dette. Lev Ramot i Jerusalem og Nicole’s suppekjøkken i Kiryat Malachi øker sin aktivitet og innsats nå før helligdagene for eksempel. De vet at denne perioden i det jødiske året er meget viktig – for liten og for stor. Det er sårt å for immigrantbarna å feire helligdagene i et hjem der det ikke er noe spesielt til helligdagene – fordi pengene rett og slett ikke rekker til. Takket være HJHs generøse givere, blir høstens helligdager også en god tid for mange av de aller svakeste i det israelske samfunnet. Vi skal ikke kimse av det å kunne ha en god høytid. Tenk bare selv på hvordan det ville være å ikke ha noe ekstra til jul, for eksempel – for det er det som er sammenlikningen her. De mange sårbare immigrantfamiliene har ofte lite ekstra å rutte med – særlig nå på høsten når skoleåret nettopp har startet med de mange ekstra utgifter det fører med seg. I Israel er det barna selv som må betale for kladdebøker, tegnestifter, viskelær og blyanter, det er ikke noe skolen gir ut.

24.september kommer bots- og bededagen, Yom Kippur, da hele Israel står stille. Man kler seg hvitt, og det er en fastedag der man verken spiser eller drikker i over 25 timer, fra solnedgang til solnedgang. Det er en alvorlig og fin dag. Mange av de israelske barna, som er så heldige at de har en sykkel, benytter sjansen til å sykle midt i gaten, for de aller fleste voksne velger å parkere bilen hjemme denne dagen – og gatene står tomme.

28.september starter Sukkot, løvhyttefesten, – som også har blitt til en stor folkefest i Jerusalem for mange kristen med tusenvis av kristne pilgrimmer fra hele verden, inkludert Norge! For jødiske familier er den den aronittiske velsignelse, sagt av kohanittene, prestene, ved klagemuren høydepunktet i helligdagene. Hele plassen og alle bygninger og åpninger rundt klagemuren er fulle av mennesker som ønsker å motta velsignelsen:

Herren velsigne deg og bevare deg!

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

 

NB! Alle jødiske helligdager starter kvelden før datoen som står i artikkelen.