HJH vil fortsette støtten til de russiske jødene

Etter som årene har gått, er arbeidet utvidet til å hjelpe trengende jøder også i andre deler av verden – men både nå og framover vil vi ha et sterkt fokus på jødene fra ex-Sovjet; de står fremdeles for ca. 40 % av immigrasjonen til Israel.

Vi ber om fortsatt støtte til to store, effektive prosjekter som når fram til mange av de jødene som er igjen i ex-Sovjet.

Begge ligger i Russland, i St. Petersburg og Moskva, og de vil være kjent for mange av giverne. Vi vil nå minne om at ved begge prosjektene går arbeidet for fullt og de er begge helt avhengige av støtten fra HJH.

Språkskolen “Ulpan Halom” i St. Petersburg
Her er undervisningen i gang med over 200 – nøyaktig 209 – jøder som studerer hebraisk!

Grytidlig en morgen rundt årsskiftet ringte Felix Fainberg til meg og ga en liten rapport.

Han fortalte at nå gledet de seg til å ta fatt på et nytt semester med flere forskjellige grupper. Her er gruppen for nybegynnere, viderekomne på ulike nivåer og grupper (klasser) med spesielle ønsker for språkopplæringen sin.

Alle gruppene studerer hebraisk med tanke på å emigrere til Israel før eller senere; noen få for å kunne kommunisere med israelere eller andre på hebraisk.

I St. Petersburg og distriktene rundt bor det ennå ca. 70.000 jøder, så her er og vil fortsatt være store oppgaver i framtiden med å gi flere opplæring i hebraisk.
Skolen vil fortsatt være et viktig redskap for å motivere og sette jøder i byen og distriktet i stand til å emigrere – og kunne få arbeid og et godt sosialt liv når de kommer til Israel. Gode språkkunnskaper er ofte en forutsetning for å få jobb – og for integreringen ellers i det israelske samfunnet.

Felix ba meg hilse til HJH-giverne og takke varmt for støtten de har fått – og er avhengig av å få i år også.

En annen av lederne ved skolen er Gregory Levin. Han og Felix har trofast stått sammen og “dratt lasset” gjennom mange år – det vet vi de fortsatt vil gjøre.

Organisasjonen “Movement without Frontier” i Moskva
Under ledelse av aktivisten Boris Attschuler gjør de en viktig jobb for russiske jøder i hele ex-Sovjet og russisktalende jøder i hele verden.
Ved siden av andre oppgaver driver de et nettsted som motiverer for å emigrere til Israel – og som gir råd og veiledning i forbindelse med emigrasjon.
Dette nettstedet ble opprettet etter initiativ av HJH, og MWF og Altschuler er helt avhengige av våre gaver for å drive videre.

I 2005 hadde nettstedet hele 60.000 besøk – fra hele verden – med spørsmål om emigrasjon til Israel. Og alle som spør, får svar.

Gjennom flere tiår har aktivisten Boris Altschuler øvd stor innflytelse som en anerkjent fysiker, medlem av det daværende sovjetiske vitenskapsakademiet, i Helsingforskomiteen og organisasjonen “Barnas rettigheter”.

Nå kan han oppmuntre og gi råd til mange om emigrasjon til Israel – med min og din hjelp.