Undervisning

Hebraisk og kunnskap om israelsk kultur, historie og samfunn er ytterst viktig for nye immigranter – både før og etter at de har kommet til Israel. Kunnskapen gir dem mulighet til å klare seg godt i sitt nye hjemland.