Tidligere prosjekter

Siden 1991 år har HJH støttet mange prosjekter.  Hvert prosjekt må sende søknad om støtte en gang pr år. I samarbeid med gode ressurspersoner i Israel ser HJHs styre gjennom søknadene og tar en beslutning på hvilke prosjekter som HJH kan støtte i året som kommer. Dette medfører at noen prosjekter vil få støtte over flere år og andre igjen vil bli avsluttet fra HJH sin side. På denne siden kan du lese om noen av prosjektene som vi har støttet tidligere.