Integrering

Alle nye immigranter som kommer til Israel blir kalt «olim chadashim» – nye immigranter. Målet er at de alle skal bli gode, selvstendige israelske borgere, og etter hvert bli «vatikim» – «eldre» mao rutinerte og lommekjente israelere. Gjennom disse prosjektene får de et nettverk, skaper seg kontakter og blir hjulpet inn i det israelske samfunnet.