Her finner du årsrapport og årsregnskap for 2021. Begge deler er inkludert i HJHs årsmelding.