HJH på facebook!

HJH har egen facebook-side. Lik oss du også!

HJH har nå sin egen side på Facebook, og vi håper på denne måten særlig å kunne nå yngre mennesker med informasjon om vår virksomhet. Samtidig arbeider vi med å omlegge vår hjemmeside for å gjøre den mer dynamisk. Facebook-siden og den nye hjemmesiden vil i stor grad vise til hverandre for på den måten å bringe mest mulig informasjon ut. Begge sidene vil bli redigert av Rebekka Rødner.

Er du på Facebook selv eller har du venner eller slektninger som er det, fortell dem om at vi nå har en egen side der og oppfordr dem til å besøke oss der.

Lik oss på facebook!