HJH støtter fotball for israelsk ungdom

Et av prosjektene HJH støtter er Afikim, som blant annet driver flere læringssenter og skolefritidstilbud rundt om i Israel. Her kan immigrantbarn få solid ekstraundervisning, sunne måltider, fysisk aktivitet og kulturelle impulser. Like viktig som utdanning er også det å styrke barnas tro på å utvikle egne evner og bevissthet om moral og verdier. På bildet ser vi Yasmin fra Afakim som lærer barna at det er viktig å ta godt vare på nabolaget sitt, for eksempel ved å gjøre samfunnsnyttige oppgaver som å plukke søppel.