Hjertelig takk for julegavene til immigrantbarna

For HJH er det en stor glede å kunne overføre disse pengene uavkortet til tre av våre prosjekter i Israel.

Keren Klita får penger til babyutstyr, som gis til nybakte immigrantforeldre.
Dette blir virkelig til nytte for dem som har små inntekter og spinkelt netverk til å låne og arve utstyr fra.

B’Yachad får penger både til skoleboksbiblioteket i Rehovot og til
arbeidshefter som deles ut til vanskeligstilte skoleelever fra immigrantfamilier.

Og Dental Volunteers for Israel (Trudi Birgers tannklinikk) iJerusalem kan nå sette igang med tannettersyn og opplæring i munnhygiene
for barna på ventelisten.

Alle disse tre prosjektene drives helt eller delvis av frivillige, slik at kronene dere gir oss rekker langt. Vi er svært takknemmelige for bidragene vi har mottat og håper også på fortsatt støtte til immigrasjon til Israel og arbeid blant vanskeligstillte innvandrere.