Hjemmesiden oppdateres

Vi er i ferd med å oppdatere vår hjemmeside, og håper å være ajour innen utgangen av mai. Da håper vi samtlige tidligere utgaver av nyhetsbrevene vil være tilgjengelig og tidligere årsrapporter.

Ser dere andre feil eller mangler på vår hjemmeside, er vi takknemlige for tilbakemeldinger, send i så fall en  e-post til dir@hjhome.org så vil vi se på det så raskt som mulig.