Ros fra stortings- representant

Innlegget er skrevet av stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (krf).