Hjelp Jødene Hjem – et vedvarende mirakel

I 1990 strømmet 200 000 jøder ut av Sovjetunionen. Hjelp jødene hjem ble dannet som en norsk respons på utfordringene dette innebar.

Den 4. april 1990 så et helt unikt konsept, Hjelp Jødene Hjem, dagens lys. Først var det kun ment som en gruppe som skulle jobbe kort og intenst, og det var et unikt samarbeid mellom kristne og jødiske organisasjoner og enkeltpersoner.

Arbeidet med å samle inn penger startet umiddelbart og med stor suksess. Blant de opprinnelige initiativtakerne var overrabbiner Michael Melchior, Det Mosaiske Trossamfund (DMT), Jackie og Kai Feinberg, tidligere forstander i DMT, Helge Aarflot, tidligere generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon samt Anne Marie Gravdahl, professor Kristoffer Gjøtterud og tidligere minister og Stortingsrepresentant Kåre Kristiansen. 13 trossamfunn og organisasjoner sluttet seg til komiteen fra oppstarten.

Utreise var ikke tillatt

I mange år hadde sovjetjødene kjempet for sin rett til å vende hjem til sitt fedreland Israel. Denne kampen ble støttet av jødiske og kristne organisasjoner og enkeltindivider over hele den vestlige verden i samarbeid med Israel. Kampen konsentrerte seg om utreise, og Sovjetunionen insisterte på at utreise fra landet ikke var tillatt. Jødene opplevde landet som et fengsel hvor de verken hadde samme sivile rettigheter som den øvrige befolkningen og heller ikke hadde noen som helst mulighet for å praktisere sin religion. Ikke var de ønsket som fullverdige medborgere og ikke fikk de lov til å forlate landet.

Behov for å handle raskt

På 1980-tallet, da Gorbatsjov opprettet den såkalte “glasnost”, ble han etter hvert presset til en åpnere utreisepolitikk. For å overbevise verden om at han mente alvor, gikk han til slutt med på å tillate en viss emigrasjon av jøder. Da dørene endelig ble åpnet bestemte tusener av jøder seg for å reise ut. Noen dro til USA, mange dro til Israel. Ingen visste hvor lenge dørene ville stå åpne, og det var derfor et behov for å handle raskt.

Behovet for å hjelpe dem ut av Sovjetunionen og til Israel meldte seg da enorme mengder immigranter stod på dørstokken. Komiteen for jødene i Sovjet hadde i mange år vært kilde til informasjon om situasjonen for Jødene i Sovjet. Det forelå mye informasjon om de mange prosjektene som ble etablert i Israel for å ta i mot immigrantene, og de trengte vår hjelp. Den fikk de!

100 millioner i støtte

Dette unike prosjektet, som kanskje bare skulle vare et år, fortsatte å bestå. Sammen med mange svært gode hjelpere, både enkeltpersoner og de tilknyttede organisasjonene, har vi i mer enn 22 år nå vært i stand til å kanalisere mer enn 100 millioner norske kroner i direkte støtte – til jøder fra det tidligere Sovjetunionen og andre utsatte områder, med hjelpe til å reise til Israel, lette overgangen til et nytt liv og bistå i tilpasning til et nytt hjemland. HJH har også til oppgave å informere om antisemittismen og dens følger.

Hundretusenvis av immigranter til Israel har fått hjelp av dere gjennom HJH, det er de evig takknemlig for.