Dianna hjelper eldre i Odessa fra Jerusalem

Dianna fortsetter å være aktiv i hjelpearbeidet i Ukraina fra Jerusalem. Mange eldre og syke har ikke hatt mulighet til å reise ut av landet til sikkerhet. Ved å fortsette sitt arbeid gjør hun en uvurderlig innsats for dem fra Jerusalem.

Dianna kunne selv flykte ut fra Ukraina, men måtte la foreldre og de hun vanligvis jobber for bli igjen.

30 000 har så langt kommet til Israel fra Ukraina i år. Dianna og hennes to barn er blant dem.

Da bombingen av Odessa intensiverte var foreldrene til Dianna klare i sin sak:  Nå måtte hun få seg selv og barna seg i sikkerhet. Diannas far er pressefotograf i den ukrainske hæren og hennes mor har blitt igjen sammen med ham i Ukraina.

Flyktet mens bombene falt
Dianna og barna flyktet over grensen mens bombene falt rundt dem til Moldova der de ble møtt av Jewish Agency. Hun hadde fått tips av sin far for hvordan å beskytte seg selv og barna ved å sette kofferten hun tok med seg som buffer. Flere ganger på reisen til grensen måtte de søke ly for bombene.  Vel over grensen ble de tatt hånd om av Jewish Agencys ansatte og frivillige.

Rask reise videre til Israel
Tre dager senere fløy de til Israel, der de fikk et sted å bo, og hjelp til alt de trengte for å starte sine nye liv i Israel. Barna hadde gått på jødisk skole i Ukraina og avsluttet skoleåret med internettskole – elevene var spredt til mange land, men de kunne fortsette læringen sammen. Sommeren tilbragte de på sommerleir og nå starter de på skole i Jerusalem med sine nye kamerater fra sommerleiren. Dianna selv skal begynne på ulpan, hebraiskskole, samtidig som hun fortsetter arbeidet sitt som frivillig- og besøkskoordinator for den jødiske aldersboligen i Odessa. Det er mange eldre som ikke har kunnet reise fra Ukraina, og de trenger fortsatt hjelp og besøk. Det koordinerer Dianna fra Jerusalem. Foreldrene hennes er også fortsatt igjen i Ukraina.

Jewish Agencys hjelpearbeid i og utenfor Ukraina er pågående. Behovene er mange, både for dem som er igjen, og for de som har kommet til Israel. For å fortsette å kunne sende hjelp, er de avhengige av at vi sender penger til dem. Støtt ved å sende via vipps: 79332 eller til kontonr: 3000.21.42828