Hjelpebehovet kjenner ingen ferie

Øyvind Bernatek er styreleder i HJH.

I disse dager har vi i vårt arbeid blant annet rettet fokus på to grupper: For mange av Israels immigranter er hverdagen økonomisk vanskelig, og de har få eller ingen mulighet til å sende barna deres på noen ferie. Ett av våre langvarige samarbeidsprosjekter, Jerusalem Foundation, tilbyr to ukers avbrekk til dem og andre vanskeligstilte barn; arabere og jøder, ved Ein Yael. Dette er et utendørsmuseum der hus og utstyr fra antikken er gravd frem og satt i stand slik at det kan brukes. Barna lærer pottemaking fra utgraving av leire til krukken står brent på bordet. Eller de er med å klippe sauene og lage ferdig garn. Slik trenes de i å konsentrere seg, respektere hverandre – og går tilbake i hverdagen med større tro på egen evner.

Det andre tiltaket vi retter fokus på er Shaare Zedek sykehuset i Jerusalem. Her får mange immigranter oppgradert sin helseutdannelse og kan gi en hjelpende hånd til alle dem blir syke eller som velsignes med nye barn. Hver måned kommer tusen barn til verden på Shaare Zedek, og mange av foreldrene er selv ganske nye i landet. Da er det betryggende å møte et moderne sykehus og en stab som snakker ens eget språk. Nylig ble fødeavdelingen utvidet og pusset opp. Jevnlig avholdes kurs for immigranter slik at de kan oppgradere sin helseutdannelse til israelsk standard. Blant de 2000 ansatte og 700 frivillige snakkes det mer enn 35 språk flytende. Slik kan hver pasient være trygg på å bli forstått, uavhengig om man er oppvokst i landet eller nylig ankommet fra Etiopia, Russland eller Sør-Amerika.

Det er ikke så mye ekstra som skal til. Hvis alle våre mest trofaste givere bare gir 100 kr ekstra; gir avkall på for eksempel fem krone-is, en forrett på en restaurant eller kanskje noen få liter med brus, ville vi ha omtrent 600 000 ekstra kroner som uavkortet kan benyttes til å hjelpe med. Det kunne, hvis vi deler beløpet mellom disse to prosjektene, gi 180 barn et slikt opphold på Ein Yael, og være med på å sikre jobb for nye innvandrere som har helsefaglig bakgrunn og samtidig et kjærkommet bidrag til fortsatt trygg helsehjelp for Jerusalems innbyggere.

Dette gjør det også så spennende og utfordrende å lede vårt arbeid i Israel og blant jøder rundt om i verden som ønsker å vende hjem til Israel. Det er virkelig ikke så mye som skal til før vi kan gjøre en stor forskjel i et enkelt menneskes liv. Ofte er det lett å tenke at det hjelper så lite, men intet er mer feil enn det! Det hjelper virkelig. Hvert bidrag, stort som lite, er med på å løfte livskvaliteten for en ny innvandrer i Israel eller med på å muliggjøre at en jøde som lever i vanskelig kår i et av de mange landene vi har fokus på, kan komme hjem til Israel og begynne et nytt og verdig liv der. Få lov til å være en del av en majoritet og på denne måten også være med på å sikre Israels eksistens og fremtid.

Jeg håper dere vil rekke ut en ekstra hjelpende hånd denne sommeren og glede skolebarn i Jerusalem eller gi trygghet til en syk eller fødende ved Shaare Zedek. Hvilken god følelse gir ikke dette! Den følelsen overgår klart den kortvarige nytelsen de samme pengene kunne ha gitt oss her hjemme.

God sommer!

Øyvind Bernatek
Styrets leder