Hjelp til utsatte unge immigranter

HJH har i flere år støttet ELEMs arbeid for unge immigranter som har fått en for vanskelig start på livet i Israel. Sammen har vi kunnet redde mange unge, og gått gitt dem et verdig liv. I år støtter vi ELEMs MIX-senter i Holon, som gjør en utrolig viktig jobb for svakerestilte og utsatte unge immigranter!

En av de som har fått hjelp av ELEMs MIX-senter er Andre, som kom til Israel fra Russland da han var 7 år gammel. Innen han var 16 hadde han allerede fått 36 siktelser mot seg, som involverte alt fra innbrudd og narkotika, til drapsforsøk. Takket være MIX-senteret, militærtjeneste i IDF og et inderlig ønske om å endre livsførsel, klarer han seg nå godt. Andre bidrar nå som frivillig i MIX-senteret, og er der et levende bevis for nye unge deltakere at det faktisk er mulig å snu opp ned på livet, uansett hvor mørk det ser ut.