Nesten 30 000 nyankomne fra Ukraina – noen av dem immigranter, noen av dem flyktninger, i Israel siden krigen startet gjør sitt. Det er mange som har behov for mye hjelp. Heldigvis stiller HJHs prosjekter opp, og står på for at alle skal få den hjelpen de trenger. Felles for disse ukrainske flyktningene er at de ikke hadde planlagt å flytte til Israel, og da trengs ekstra mye hjelp. Språk, jobb, nettverk – mye skal på plass. Og mange har behov for ekstra hjelp etter traumer de har gjennomgått.

Rett foran oss alle står den store krisen i Ukraina. Og det er klart at mye av våre krefter og mange av våre tanker går dit. Samtidig er det viktig å fortsette arbeidet for alle dem som vi allerede jobber med å hjelpe. Våre prosjekter i Israel fortsetter sitt arbeide uavbrutt for de nye immigrantene som kommer dit, enten de er fra Ukraina eller ikke. Mange av våre prosjekter er uunnværlige støttespillere i en sårbar og vanskelig hverdag for disse nyankomne immigrantene. De er der for dem som kommer uten hebraisk , uten nettverk og uten de nødvendige verktøyene for å selvstendig kunne starte et produktivt og godt liv i Israel. De er der for dem har det vanskelig med å komme seg godt i gang med sitt nye liv i fedrenes land. Heldigvis ser vi at når de får hjelpen så blir de i stor grad suksessfulle integrerte innbyggere.

Og det er klart at de til nå nesten 30 000 nyankomne fra Ukraina har mange behov som må bli møtt:

Machanaim står på for å hjelpe de nyankomne med å finne seg et nettverk og bli så raskt som mulig integrert.

Selah er der for dem som trenger traume- og krisehjelp.

Shaare Zedek gir medisinsk hjelp.

Moreshet Sarah og Ulpan Halom gir dem hebraisken de trenger.