Hilsen fra Public Senter i Beer Sheeva

“Den Allmektige vil velsigne dere for den ekte kjærligheten dere viser det jødiske folk både i Israel og i Diasporaen.

Blant mange aktiviteter har vi nå åpnet et kontor for å kunne bistå franske immigranter. Til nå har det ikke vært noe

slikt kontor, og vi håper på støtte til det arbeidet også.

I september 2004 ga det norske ensemblet en konsert i Beer Sheva for ca. 400 mennesker. Dette er en viktig begivenhet for oss – den gir oss muligheten til direkte kontakt mellom norske givere og immigrantene.

Jehuda Bar Yeshua
Fra Unifan
I to måneder allerede har vi samarbeidet med Public Center i Beer Sheva for å lete opp jobber til nye immigranter fra Frankrike. Vi har satt opp et parallelt senter i området Askelon-Asdod.

Å finne arbeid er et hovedproblem for innvandrerne, og det har vist seg å være en god ide å utvikle Askdod-kontoret for fransktalende nykommere fra Frankrike, Nord-Afrika, Belgia, f.eks. Det er særlig vanskelig for middelaldrende kvinner å finne passende arbeid, men arbeidsløshet er i seg selv et stort problem for innvandrere.
Vi har fått enestående hjelp fra Bar-Yeshna i Be’er Sheva siden vi startet opp, og vi har stor pågang. I dag, f.eks., har vi hatt 60 forespørsler, og vi har bare kapasitet til å jobbe to dager i uken på frivillig basis.

Vi har allerede lyktes i å finne jobber. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med “Public Center” og ønsker dere all lykke!

Daniel Corchla