Hilsen fra pinsepastoren

Tre ganger tidligere har vi besøkt dette flotte og aktuelle landet. Mye er blitt forandret siden sist. Infrastrukturen hadde løftet seg mange nivåer. Mange nye flotte bygninger var skutt i været, med en nydelig arkitektonisk utseende. Alt i alt, det var positivt å være i Israel igjen.

Grunnen for vårt besøk i Israel var å besøke noen av 29 prosjekter som Hjelp Jødene Hjem er involvert i. Da Anne Marie Gravdahl tilhører vår kirke, syntes vi det var naturlig for oss å få noe mer innblikk i det store arbeidet som hun har vært en av lederne for gjennom mange år.
Og vi ble ikke skuffet! I ti dager besøkte vi 14 ulike steder hvor HJH på en eller annen måte er involvert.

Jeg skal komme tilbake til noen av prosjektene og personene senere i stykket, men jeg ønsker allerede nå å fortelle at Aud og jeg ble virkelig fascinert over det flotte arbeidet HJH hadde gjort og gjør.

Da vi også fikk anledningen til å ha samtaler med tre av ministrene i regjeringen, ble ikke inntrykkene noe mindre. Jeg vil sitere en av dem: “vi kan ikke få takket HJH nok for hva de har utrettet for vårt land”.

Et av prosjektene som fascinerte meg var industriparken i Beer Sheeva. Stedet er et forskningssenter hvor vesentlig russiske vitenskapsmenn som i alder har passert karrierehøyden har fått en mulighet til å bruke sin kunnskap. Disse forskere fra ulike fagområder hadde med seg ca. 10.000 ideer som de ikke hadde hatt muligheter til å kunne prøve ut i sitt hjemland. I Israel fikk de gjennom HJH muligheter til en storstilt forskning hvor de i disse dager er i ferd med å inngå kontrakter med store multinasjonale konsern som vil bruke dere forskning.

Ellers var det meget interessant å se hvor viktig det var for emigrantene fra ulike deler av verden å fort lære seg hebraisk og bli en del av det Israelske samfunn. Dette er noe vi kunne ta lærdom av her på berget. I de skolene vi besøkte, så jeg også ikke jøder, (beduiner ungdom med muslimsk tro, osv.) som fikk det samme tilbud til opplæring.

Jeg kan også nevne at de samme demokratiske prinsippene så vi på soroka-sykehuset i Be’er Sheva hvor opp mot 60 % av alle fødende kvinner er beduiner. Og hvor alle personer uansett religion eller nasjonalitet blir tatt hand om og behandlet på beste måte. Besøket på skadestuen (emergency room) var en sterk opplevelse (en liten palestinsk jente med store brannskader etter en bombe lå til behandling).

Ellers bemerket Aud spesielt det store hotellet med 500 rom som var omgjort til små leiligheter hvor alle hadde sitt eget rom med kjøkkenanretning og bad. Her var også HJH sterkt inne med økonomsk støtte.

Møte med Yemenjødene ble også en stor opplevelse for oss. Å besøke deres hovedkvarter i Natanja med besøk i deres utvandrermuseum fra Yemen anbefaltes av alle som besøker byen. Takknemligheten for den økonomiske støtten fra HJH kom tydelig frem.

Møte med den lille, men så store Ida Nudel var en flott opplevelse.
Besøket i hennes hjem var en fin opplevelse. Se det arbeidet hun gjør for de barn og unge viser initiativ.

Skolehjemmet for franske jøder var en spesiell opplevelse, et varsel om en gryende antisemittisme. Her traff vi ulike skjebner fra ulike livssituasjoner. En mor med to små barn husker jeg spesielt godt. Hun måtte forlate sitt hjem da hun ikke følte seg trygg lengre. Barna ble truet og fornedret på skoleveien og mamma klarte ikke å se dette lenger. Pappa var tilbake for å avvikle sitt hjem og jobb, og så skulle han forlate et land de hadde bodd i årevis.

Turen for Aud og meg var en god opplevelse.
Skulle jeg skrive fra alle steder vi besøkte, ville det bli mye spalteplass. Men en ting er sikkert; HJH gjør en flott jobb som de skal ha ros for.

Til slutt fra pastors bord: det var meget interessant i snakke med mange ulike jøder på ulike steder og høre dem si: “Nå må Messias komme snart!” Eller: “Vi ser etter Messias i alle synagogene nå!”
La oss be om fred for Jerusalem.

Hilsen Tom og Aud (Aune)