Hilsen fra Hadassah-sykehuset

“Å hindre menneskers nød og redde liv står for menneskets basiske holdninger”, sa Hadassahs tidligere direktør.

Hadassah-sykehuset har hatt disse retningslinjene siden de i 1913 sendte to sykepleiere til Jerusalem for å drive en hjelpesental for å bistå gravide kvinner og behandle enkle sykdommer i et land som stadig var utsatt for sykdom og epidemier. “Amerikas sionist-medisinske enhet” sto bak den.

I 1918 ble det laget et velferds-
program som gjaldt for alle mennesker – uavhengig av rase og religion. Senere har Hadassah fortsett med å utføre den aller beste medisinske behandling som er mulig til alle mennesker i Israel og langt utover landets grenser.

Det var rabbiner Michael Melchior som introduserte oss til Help Jews Home i 1993. Der møtte vi mennesker som brydde seg og som var villige til å hjelpe oss med å realisere drømmer for nye jøder som “kom opp” til Israel.

HJH’s primære målsetting var – som navnet sier – å hjelpe innvandringen fra Russland til Israel. Senere er denne blitt utvidet til å gjelde innvandring fra andre land og til å hjelpe de nye med å skaffe seg tilleggsutdannelse, slik at de kunne få seg arbeid som passet dem. (Så fortsetter faktisk brevet fra Hadassah med en setning på norsk: – “Hadassah Hospitalet i Jerusalem ønsker med dette å takke de mange sjenerøse giverne som har hjulpet oss med suksessen av disse meget viktige programmene”) –

Sjenerøse gaver fra HJH har gitt Hadassah muligheter til å gi nye sykepleiere fra ex-Sovjet mulighet til å oppgradere sin utdannelse til det nivået som kreves i den vestlige verden og til å få det etterlengtede diplomet.

Over 300 nye sykepleiere har gjennom dette fått en personlig og profesjonell status i et nytt land og en ny kultur – samtidig som de har avhjulpet mangelen på helsepersonell – særlig i Jerusalem. De har også vært – og er – til uvurderlig hjelp i samtale med russisk-talende pasienter. Faktisk har helsedepartementet gitt oss en pris for dette arbeidet, som er et resultat av gaver fra dere! En plakett på veggen i sykehuset forteller om dette! Senere var HJH med på å redde etiopiske jøder under “Operasjon Solomon”. Et spesialprogram for unge tannlege-assistenter ble komponert, og etter 500 timer teori og 700 timer praktisk trening har alle fått jobb! Etter siste års besøk av gruppen fra HJH, bestemte en av deres givere seg for å støtte forskningsarbeidet til dr. Jose Cohen, en ny immigrant fra Argentina og en fremragende nevro-kirurg som allerede er kjent for å “trekke liv opp av graven”! Vi var jo så heldige å få møte ham og høre en times fenomenal forelesning!

Maimomides – en lege, rabbiner og filosof fra 12. årh. definerte nivåer av barmhjertelighet. ” Det høyest nivået er å skape forutsetninger for at et menneske kan utvikle seg selv og bli personlig og økonomisk uavhengig. Sann barmhjertighet krever en uselvisk natur, en som er bevisst, som har visjoner og en drivkraft til å bistå andre mennesker og bringe dem til et punkt der de ikke lenger trenger hjelp” – Den flotte gruppen fra Norge – HJH – har forandret livet til hundrevis av mennesker. Dere har hjulpet dem til å bli integrert i et land der nye immigranter alltid har vært det skapende, fargerike bakteppet i befolkningen helt siden landet ble grunnlagt. De har dannet kjernen i befolkningen – livskraften i alle samfunnslag.

Dere fikk en pris – “Frivilliges ærespris” – for et år siden. Dere har gitt liv og fått liv tilbake. Ved å berøre livet til hundrevis har dere berørt livet til titusenvis. Vår beundring er grenseløs, vår takknemlighet kommer fra dypet av våre hjerter!

Beatrice Birnbaum
Direktør for “Hadassah Internasjonal” i Europa