Hilsen til giverne

Sukkot feires blant annet ved at man bygger en sukka, løvhytte i hagen eller på en veranda som ikke har tak. I denne løvhytten skal man i hvert fall innta sine måltider. I varme strøk som Israel, sover også en del i dem. Løvhytten hvis tak ikke skal være tett og som man skal kunne skimte stjernene gjennom, skal minne oss om vandringen i ørkenen; om overgangen fra slaveri til frihet. Sukkot er en vakker og tankevekkende høytid, hvor også Kohelet, Predikeren, leses. Festen feieres i åtte dager, hvorav siste dag, evt. den etterfølgende dag utenfor Israel, er Simchat Torah; gledesfesten, festen over å ha fått Torah; loven, de fem mosebøker.

På mange måter er det arbeidet vi ved hjelp av de sjenerøse gavene dere gir, som å bygge en stor sukka for mange nye immigranter. Dere bringer jøder hjem til Israel fra flere verdenshjørner og dere hjelper dem til rette i fedrenes land. Hjelpen dere gir er det som trengs for overgangen fra slaveri til frihet, fra undertrykkelse og nød til frihet og trygghet. Dette er den fineste sukka disse nye immigranter noen gang vil få. Det er de som bygger den, men vi hjelper til, de gjør det fysiske arbeidet, men vi hjelper til med å skaffe materialene.

I en verden hvor Israel i stadig større grad isoleres, noe som også merkes innad i landet, kjennes det derfor ekstra godt hver gang noen utenfra gir så sjenerøst som det dere gjør, og særlig når det kommer fra Norge som den i senere tid har valgt en meget kritisk linje overfor Israel og er blitt et land hvor antisemittismen dessverre øker i omfang.

Når de nye immigrantene i Israel som dere enten har vært med på å hjelpe til landet eller i landet, i disse dager setter seg ned i sine små fysiske løvhytter og takker vår Skaper for at de får gjøre det, så vet jeg at de i den velsignelsen de sier, også vil takke vår Skaper for at det finnes mennesker som dere her hjemme i Norge, som har gjort dette mulig for dem. Dere vil for alltid forbli i disses hjerter.

På vegne av alle oss som er aktive i Hjelp Jødene Hjem benytter jeg anledningen til, litt på etterskudd, å ønske dere Shana Tova u Metokkah, et godt og søtt nytt år! Måtte det nye året bli til velsignelse for dere, for vårt land og for Israel og det jødiske folk!

Øyvind Bernatek
styrets leder