Gratulerer til Det Mosaiske Trossamfund!

Hele denne uken feirer Det Mosaiske Trossamfund 120 års jubileum. Hele uken blir jubileet  feiret med jubileumsaktiviteter for menighetens medlemmer.

5.juni 1892 ble Det Mosaiske Trossamfund stiftet.  Ifølge folketellingen bodde det da 136 jøder i Christiania.

Trossamfunnet hadde som formål:
1. At ivaretage jødiske interesser i Norge.
2. At samle medlemmene til Gudstjeneste i fælles dertil egnede lokale.
3. At engagere en lærer.

Kort tid etter ansatte de en lærer og organiserte faste tider for gudstjenestene. Kun et  år etter, i 1893 hadde trossamfunnet 103 medlemmer.

I dag har DMT litt over 700 medlemmer. Hver uke er det gudstjeneste i synagogen i Bergstien 13 fredag kveld ved solnedgang og lørdag morgen. Menigheten har mange ukentlige aktiviter, blant annet religionsskole for barna og diverse undervisningstilbud for voksne.

I Bergstien finner du også Den Jødiske Barnehage og Jødisk Bo- og Seniorsenter.

 Hvis du vil vite mer om DMT, ta en titt på DMTs websider.