Godt nytt år

Siste år, 2009, ble et svært godt år for HJH. Beløpene gitt som gaver, var av de høyeste vi har oppnådd. Det gleder oss som daglig arbeider for HJH, men aller mest gleder og varmer det alle de som vi hjelper, enten i Israel eller på vei til Israel, og jeg håper og tror at denne givergleden vil fortsette også i det nye tiåret vi så vidt har påbegynt.

Dette er året da vi vil markere at HJH, – som startet som en aksjon da jernteppet i Øst falt, og jøder for første gang kunne forlate daværende Sovjetunionen og reise hjem til Israel, – har rukket å bli 20 år. Svært mange er de dere i disse tyve årene har hjulpet, og jeg sender takknemlige tanker til alle dere som har bidratt så generøst i vårt arbeid, hva enten det gjelder økonomisk eller med å gi av ens egen ofte svært travle tid.

Men, det er dessverre ingen tid til å hvile, det er fortsatt svært mange som vil trenge vår hjelp i årene som kommer for å komme hjem til Israel og å etablere et nytt liv der. Ikke minst gjelder det den store puljen med jøder som de neste årene kommer til å reise hjem til Israel fra Etiopia. Vår hjelp er av stor betydning her.

Et jubileum, stort eller lite, er en tid for både å se bakover og til å tenke fremover; har vi støttet de riktige prosjektene, og er det nye tiltak vi kan være med på. Gaveinngangen, som har vært jevn og god alle disse årene, svarer bekreftende på det første spørsmålet. Det føler vi oss trygge på fordi vi har full åpenhet omkring vår økonomi. Hva går pengene til, og ikke minst hvem får hva og hvor mye? Et slikt krav om en åpenhet, er et krav som enhver giver må kunne stille til alle de organisasjonene de støtter. Viktig er også å vite at vi også har en kontinuerlig intern kvalitetssikring av våre prosjekter i Israel og i Russland.

I tillegg til våre egne besøk hos prosjektene og en løpende kontakt året igjennom vurderes de også av vår stedlige representant overrabbiner Michael Melchior og gjennom Keren Hayesods eget kvalitetssikringssystem i Israel. På den måten vet vi at hjelpen kommer frem dit den skal og at midlene ikke misbrukes.

Som vi har skrevet om tidligere også, velger vi i det alt vesentlige prosjekter som i meget stor grad benytter seg av stor frivillig innsats. På den måten rekker den hjelpen dere gir gjennom oss ekstra langt og svært mange mennesker. Ved å hjelpe gjennom HJH, kan dere derfor som givere være trygge på at støtten til jødisk innvandring til Israel når der den skal. Vårt nye prosjekt av året vil være et fadderskapsprosjekt, og vi håper det vil kunne treffe så vel våre nåværende giveres ønsker som å være en måte å treffe nye givere på. Vi vil behørlig presentere dette i løpet av året.

Også i år vil vi arrangere en spesiell reise til Israel i samarbeid med Med Israel for Fred, for våre givere. De to siste reisene vi har hatt, har også vært i samarbeid med MIFF, og de har vært svært godt likt av deltagerne. Disse reisene gir en unik mulighet til å møte Israel og det jødiske folk på en genuin og meningsfull måte.

På våre nettsider finnes det meste av det vi har publisert, og vi håper at sidene kan utvikles videre i 2010 til å inneholde ytterligere stoff, stoff vi ikke har plass til å publisere i de vanlige nyhetsbrevene og i vår avis, så har du nettilgang så besøk våre hjemmesider også.

Vårt nyttårsønske er å motta din fortsatte støtte. Kanskje kjenner du noen som også vil ha glede av og finne mening i å hjelpe oss i vårt arbeid. Da håper vi du benytter anledningen til å fortelle om oss, eller ber oss om å sende ut informasjon.

Øyvind Bernatek
Styrets leder