God jul og godt nytt år!

Dette er årets siste nyhetsbrev, og julefeiringen er rett rundt hjørnet; en tid for samhold og glede, en kjærkommen stopp i en ofte alt for travel hverdag. Det er mange måter å glede andre på, det kan være ved samvær, med brev, kort eller telefonsamtaler, og det kan være ved gaver. Gaver for å vise hva den andre betyr for giveren. Dette er godt.

I de to foregående årene har vi hatt en egen julegaveaksjon, det har vi ikke i år, men vi håper allikevel at dere også i år vil gi ekstra gaver til alle dem vi hjelper. Vil dere gjøre dette i noen annens navn, kan vi ordne den nødvendige bekreftelse som kan sendes den dere vil hedre. På denne måten kan dere både glede noen dere setter pris på, og ikke minst vil dere glede noen som virkelig trenger litt ekstra hjelp i eller på vei til Israel.

For dem blir dette også som å få besøk, besøk av en ukjent venn. Å vite at noen i et fremmed land tenker på dem og hjelper dem og gir dem styrke. Fra flere besøk i Israel til prosjektene våre hvor jeg også har fått treffe noen av dem vi hjelper, vet jeg at dette virkelig betyr mye. Det varmer og særlig i disse tider da de ser hvorledes medier i andre land behandler dem er dette viktig.

En særlig flott gave å gi er å tegne et fadderskap. Vi har hatt god respons på dette nye prosjektet vårt, og snart er 200 slike avtaler tegnet. Vi håper dette fortsetter å øke og at dette prosjektet også vil kunne nå ut til nye givere i Norge. Kanskje kjenner dere noen som kunne tenke seg å bli faddere, da er det bare å ta kontakt med vårt kontor, og vi vil sende informasjonsmateriell.

Nå når 2010 nærmer seg slutten benytter jeg også anledningen til, både på vegne av styret og representantskapet og meg selv, og ikke minst på vegne av de svært mange dere har hjulpet i 2010, å takk dere alle for den fantastiske hjelpen dere gir. For oss som daglig bruker vår tid på dette arbeidet er det til stor inspirasjon, og for alle dem som dere hjelper, er denne sjenerøse støtten til uvurderlig glede og nytte. Dere lyser opp og varmer livene deres på en helt spesiell måte.

Øyvind Bernatek
Styrets leder