Gode gaver gleder

Med den flotte gaveinngangen kunne vi sende 100 000 ekstra til SELAH, Israel Crisis Management. De fikk en ekstra stor økonomisk belastning i fjor da de trådte til og hjalp familier som mistet deres kjære da bussen de satt i ble flammenes rov i den store skogsbrannen nær Haifa.

Videre kunne vi sende 350 000 ekstra for direkte hjelp med å bringe etiopiske jøder hjem til Israel. For alle dem vi på denne måten hjelper er deres største drøm i livet blitt til virkelighet; å kunne vende hjem til Israel, til Zion.

Vi kunne også gi en håndsrekning til Machanaim for å ruste opp deres kontorer og møterom. De som har besøkt dem vet hvor nedslitt det er hos dem og hvilken nøkternhet de utviser. Machanaim har bl.a. vært et viktig møtested for mange eldre immigranter fra det tidligere Sovjetunionen og er i dag også med på å sikre at ungdom fra disse landene forblir i Israel ved å knytte dem nærmere til landet gjennom forskjellige kulturelle tiltak.

I tillegg foretok vi en avsetning på 100 000 til bruk for krisetiltak for å hjelpe jøder i de arabiske landene hjem til Israel. I skrivende stund er situasjonen svært spent i Egypt. I forbindelse med de voldsomme protestene der er det også fremkommet mye antisemittisk grums. I Tunis har flere jøder valgt å flytte til Israel i frykt for hva som kan skje hvis islamistene skulle få større innflytelse. I hovedstaden, Tunis, er en synagoge blitt stukket i brann. Også i Jemen er det stor spenning. Den lille jødiske menigheten som fortsatt befinner seg der, har lenge næret en svært utrygg tilværelse. En del familier er hjulpet ut det siste året. Her kan det fort bli behov for nye redningsaksjoner.

Med den gererøse hjelp dere gir, kan vi således raskt trå til og hjelpe i en krisesituasjon og på den måten også redde liv!

Dette året blir et spennende år for Israel. Uroen i Libanon med stadig sterkere innflytelse fra islamister og våpen-oppbygging i de områdene de kontrollerer, stadig flere langtrekkende våpen som smugles inn til Gazastripen og forestående mulige store politiske omveltninger i de arabiske landene, viser hvor viktig det er å stå side om side med Israel, selv om en ikke skulle være enig i alle landets beslutninger. Israel er den viktigste sikkerhetsgarantien for jøder verden over. Verden trenger Israel, det eneste stabile demokratiet i Midt-Østen og Israel trenger venner og hjelpere i alle land. I dere har Israel slike gode venner; det er det godt å vite!

Vi i styret håper dere også i 2011 står Israel og det jødiske folk bi og viser det ved å gi gaver til vårt arbeid og ved å tegne våre fadderskap.

Øyvind Bernatek
styrets leder