God påske fra Livnot U’Lehibanot

Ordførerens kontor
2.Mars 2011

Hr Aharon Botzer
Livnot U’Lehibanot, Tzfat

Re: Reparasjoner av Rina F.’s hjem

Jeg vil få lov til å uttrykke min takk og anerkjennelse for den gjennomføringvilje og innlevelse som Livnot U’Lehibanot viser i møtet med den enkeltes og samfunnets behov. Spesielt gjelder det velviljen som min henvendelse angående reparasjonen av Rina Friedmans leilighet, mens hun var innlagt på Rambam sykehuset – ble møtt med.
Livnot U’Lehibanot er eksemplarisk blant de frivillige organisasjonene, som påtar seg samfunnsmessige oppgaver – uten vederlag og med stort engasjement.
Jeg er sikker på at Rinas oppussede leilighet vil hjelpe henne i rekonvalesensen og at dere har spilt en viktig rolle for å gjøre henne frisk.
Jeg vil være takknemmelig om du kan viderebringe min takk og anerkjennelse til staben og de frivillige i Livnot U’Lehibanot .
Med vennlig hilsen
Ilan Shohat
Ordfører