Gled deg over at du har bidratt til…

at jøder over hele verden er blitt motivert til å immigrere. De har fått språkopplæring og hjelp til forberedelser som har lettet overgangen. Du har hjulpet dem hjem.

– at immigrantene har fått støtte og praktisk hjelp i Israel etter rakettangrep, selvmordsbombere, krig og andre kriser. At bomberom er blitt rehabilitert og at barnehager har fått forsterkede tak og overdekkede lekeplasser. At det er bygget beskyttende betongbokser langs gater og veier, der folk kan søke tilflukt hvis sirenene varsler nye qassam-raketter.

– at barna får fritidstilbud, leksehjelp og språkstøtte slik at de får venner og forstår hva lærerne sier og hva hjemmeoppgavene består i. Gjennom dette arbeidet knytter man dem til sitt nye hjemland, får dem til å trives og ha sunne fritidsinteresser – og ikke minst – gir dem opplevelsen av å lykkes med noe. Foreldrene gis opplæring i hva som forventes av barna på skolen og hvor viktig utdanning er for deres framtid. Ét prosjekt tar vare på barnas tannhelse.

– at immigrantene kommer i arbeid. HJH støtter arbeidsformidling, videreutdanning og omskolering.
Vi har også støttet beskyttede arbeidsplasser for eldre immigranter. Det er viktig for selvrespekt og trivsel at immigrantene kan forsørge seg selv og gjerne bruke kunnskaper fra tidligere yrkesliv.

– at de eldre immigrantene blir ivaretatt. For dem er kanskje overgangen aller vanskeligst. Du har vært med til å støtte besøkstjeneste, innkjøp av nødvendighets-artikler som briller, høreapparat og sko.

– at mange vanskeligstilte immigrantfamilier har fått førstehjelp som ulltepper, varmeovner, kjøleskap – helt nødvendig i +38 grader – skolesekker, mat.

– at immigrantene får språkundervisning tilpasset sine behov og evner. Helsepersonell trenger et annet ordforråd enn de med teknisk utdanning, – barna trenger én type opplæring, mens de eldste lærer langsomt og trenger mange gjentakelser.

Det er fantastisk at det stadig kommer nye immigranter fra hele verden. Sammen skal vi hjelpe dem til å lykkes i sitt nye, gamle hjemland. Vi skal også ta vare på dem som faller utenfor og har det vanskelig i den første tiden. I dette viktige arbeidet med å bringe alle jøder hjem trenger vi din fortsatte støtte.

Syns du at andre skal vite mer om HJH?
Vi kommer svært gjerne på besøk til en stor eller liten gruppe og forteller om vårt fantastiske arbeid blant Israels immigranter. Tenk på oss når dere legger opp høstens program.
Det kommer en flott avis med mye god informasjon i mai i forbindelse med at Israel fyller 60 år. Ønsker du å gi den til Israelsvenner, dele den ut eller ta med noen eksemplarer på stevne kan vi gjerne sende deg flere. HJH har også en grei liten brosjyre som forteller om arbeidet vårt.
Ring oss på kontoret 22 36 21 70. Vi gleder oss til å høre fra deg.