Gjør godt mot dem som trenger det

Det er viktig og sentralt både i jødisk og kristen tro og kultur at vi skal hjelpe og støtte mennesker som trenger det på ulike måter. I Guds ord, både i Det gamle testamente og Det nye testamente finner vi mange bud og oppfordringer om å gi av det Gud har gitt oss videre til mennesker som trenger hjelp og som noen ganger ber oss om det!

En av de mange oppfordringene finner vi i Salomos ordspråk, kap 3, i vers 27 som er brukt i overskriften ovenfor: Gjør godt mot dem som trenger det, nekt ikke å hjelpe om det står i din makt!

Givertjenesten vår er viktig, den er en gudstjeneste, egentlig! Vi skal tenke oss godt om hva vi skal gi og være rause når vi blir minnet om det!

Og gjerne be som vi ofte gjør etter offeret i gudstjenesten: Av ditt eget gir vi deg tilbake, velsign oss og våre gaver.

Det gir oss glede å gi, i vid forstand ha omsorg for andre på mange måter, men det er også viktig at vi gir med glede, ikke motvillig; Gud elsker en glad giver!

Det er mye visdom i ordtaket: Den største glede en kan ha, det er å gjøre andre glad!

 

Vi kan også se på givertjenesten vår som Salomo sier i Salomos ordspråk 3.9: Gi Gud ære med det du eier!

 

Guds velsignelse er viktig for oss alle, og det følger en spesiell velsignelse med å støtte og hjelpe guds folk, jødene.

Guds løfte til Abraham står fast til all tid: Jeg vil velsigne deg og- jeg vil velsigne dem som velsigner deg! (1.Mos 12,2)

I Hjelp Jødene Hjem har vi opplevd dette gjennom over 20 år nå, og nå vil jeg nytte anledningen til å oppfordre og oppmuntre oss alle som er med og som leser dette til å våre trofast med videre!

Det er enda store behov og utfordringer for de mange prosjektene som får søtte gjennon HJH.

Også dette året vender ca. 20 000 nye immigranter til Israel. De kommer fra Etiopia, Ex-Sovjet og mange andre land, ja fra alle verdens kanter!

 

Vi har alle det privilegium at vi får være med på dette videre!