Nytt fra Yad Sarah

Bare i 2009 ble det lånt ut mer enn 250.000 hjelpemidler fra over 100 avdelinger over hele Israel. Det var i all hovedsak frivillige som sto for dette arbeidet. Det ga en besparelse på mer enn 2.4 millioner i sykehuskostnader for den israelske staten – og ikke minst, all denne hjelpen gjorde at folk kunne bli værende hjemme mens de ble friskere.

*******

Frivillige fra Yad Sarah står på stand på byggemesser for å vise alle de muligheter og hjelpemidler som finnes, slik at man kan tenke på å innrette huset tryggere og mer praktisk. Målet er at arkitekter og byggefirmaer skal planlegge og bygge for friske og handikappede. “Friske mennesker kan også ha glede av veiledning for å unngå hjemmeulykker og gjøre hverdagen lettere. Trygghet er minst like viktig som vakker design. Yad Sarah vil heller gi råd enn å låne ut krykker”, sier Deborah Roitman, leder for Yad Sarahs fem utstillings- og informasjonssentre.

*******

“Når jeg forteller min livshistorie, lever jeg videre – også for framtidige generasjoner”. Dette sa en av de hundrevis av eldre som ikke lenger er i stand til å komme seg ut. Han er med i et prosjekt der han forteller sin livshistorie til en frivillig, som skriver den ned. Dette blir til en fin, liten bok, – et resultat av mange besøk og lange samtaler.

Mange eldre kan ikke ta del i sosiale aktiviteter av helsemessige årsaker. De sitter hjemme og blir lett isolert. For mange kan dette gi hverdagen mening og glede. Så langt er 350 slike bokprosjekter fullført, til glede for familie og slekt – en minnebok. Samtidig har det stor kulturhistorisk verdi.