Hilsen fra Forsknings- senteret i Beer Sheeva

Deres medlemmer er ikke nødvendigvis rike, men de bidrar med store anstrengelser for å samle inn penger til nødvendige tiltak for nye immigranter som særlig er kommet fra ex-Sovjet til Israel. Det viktigste for dem alle er å finne passende arbeid.

Mange av dem – hos oss – er høyt utdannede og kvalifiserte forskere og ingeniører og vi prøver å hjelpe dem til å finne utfordringer som passer til deres muligheter. Deres sjenerøse donasjoner har vært av stor betydning. I år har vi greid å få plass til to nye forskere fra ex-Sovjet i vårt laboratorium, og et mye større antall gjør betydningsfull innsats i andre israelske laboratorier og universitet slik at vårt laboratorium nå sysselsetter et dusin høyt kvalifiserte forskere.

Jeg må få understreke den uvurderlige betydningen våre studier har – og har hatt – ikke bare for Israel, men for hele verden, fordi kraft- og ressursforskning er den mest etterspurte av alle våre aktiviteter. Den er grunnlaget for all moderne industri, transport og kommunikasjon. Vi driver også med et viktig arbeid for å utvikle solenergien!

Vi skjønner selvsagt at det ikke er enkelt for dere å donere store summer til vårt laboratorium, Men vi er dypt takknemlige til alle deres givere. La meg også få nevne at flere av våre seniorforskere jobber på frivillig basis!

“Det samkjørte laboratoriet Israel – Russland laboratoriet for energiforskning” arbeider tett sammen med Ben Gurion Universitetet i Negev. Vi fortsetter våre studier for å finne nye metallegeringer som i neste omgang kan minske kraftbehovet. Vi forsker også på været – på katastrofefenomener som orkaner, tyfoner, tornadoer, jordskjelv, tsunamier – etc..

Mye av dette hadde vært umulig for oss uten deres sjenerøse støtte. Resultatene av vår forsking – både den teoretiske og eksperimentelle – har vært presentert mange ganger i internasjonale konferanser og publisert i ulike internasjonale bøker og journaler.

Herman Branover