Fra elendighet til frihet

Matza. (Foto: Ron Almog)

Få samfunn ble rammet hardere enn det jødiske samfunnet her i Polen under den andre verdenskrig. Det hersker en ro her i dag, og jeg benytter anledningen til å forberede den kommende jødiske påsken, Pesach, ved å studere en kommentert Hagadah, tekstboken som leses den første kvelden av Pesach , eller de to første kveldene hvis man bor utenfor Israel.

Det jødiske påskemåltidet følger en streng oppbygning, orden, “seder”, i så vel hva som spises som i hvilken rekkefølge det gjøres, som hva som leses. Noe av det aller første som leses, er et lite stykke som kalles for “magid”. Det er en oppfordring til alle som er sultne eller i nød om å komme og dele påskemåltidet med dem. Det er vakkert, men ikke så spesielt. Det som gjør denne invitasjonen spesiell, er at man når invitasjonen leses, viser frem et stykke med matza, usyret brød, og sier at dette er “elendighetens brød”. Ikke så mye å friste selv en sulten sjel med, skulle man tro. Men som i all annen jødisk tekst, er det mer gjemt under overflaten enn det man ser med en gang.

“Elendighetens brød” representerer det forfedrene spiste mens de var slaver i Egypt, og som kjent er den jødiske påsken, Pesach, en frihetsfest, hvor man feirer friheten fra slaveriet i Egypt. Matza representerer også brødet jødene spiste og delte seg imellom på vei ut fra Egypt da de var kommet i frihet. På den måten endres “elendighetens brød” til “frihetens brød” ved at man er villig til å dele det med andre.

Siste del av dette stykket avsluttes med “dette år er vi slaver – neste år, måtte vi være frie.” Dette er kjernen i hele feiringen og referererer både til historien ved at en lever seg inn i den, men representerer også et eget mål. På hebraisk er det to ord for frihet. “Chofesh”, er en individuell frihet, en frihet fra noe. “Chorin”, som er det som benyttes i magid-teksten, kommer fra “cherut” og er en frihet rettet mot noe, en kollektiv frihet, en frihet for samfunnet hvor det enkelte individ respekterer de andre. Det er den ultimate friheten, den friheten vi oppnår ved å dele.

Å hjelpe andre ved å gi gaver fra det man selv har, ofte midler man har strevet hardt for, slik dere gjør ved den rundhåndede støtten dere gir til Hjelp Jødene Hjem sine mange prosjekter, har en klar parallell til dette. Når dere på denne måten hjelper mange som har det vanskelig i Israel eller som ønsker å reise hjem til Israel, så er de midlene dere gir en form for elendighetens brød. Men ved å dele dem slik dere gjør, endres det dere gir til en form for frihetens brød. Dere bringer frihet for forfulgte jøder, i Etiopia, i arabiske land, og i det tidligere Sovjetunionen. Dere bringer trygghet og et nytt liv for nyinnvandrede jøder i Israel som har vanskeligheter med sitt nye liv. Dere gir dem sikkerhet når onde krefter sender raketter og granater mot dem, og dere lyser opp tilværelsen til dem dere hjelper, ved å være til som venner fra et fjernt land.

På den måten fremmer dere ikke bare en individuell frihet for den enkelte som får hjelp, men en kollektiv frihet for det israelske samfunnet. Dere gir dem den endelige formen for frihet; en frihet da israelerne blir “beni chorin”, barn av friheten.

En god Pesach og en god Påske til dere i alle!

 

Øyvind Bernatek
styrets leder