Foreldreløse barn i Israel trenger faddere

17 dager før hadde han mistet sin mor i løpet av timer. Som eldste hjemmeboende, med 3 mindre søsken, hadde han blitt med til sykehuset da mor plutselig var blitt dårlig. Han satt og ventet på gangen, mens hun var inne til undersøkelse. Legen kom ut – for å informere, trodde gutten. Men moren var da gått bort i løpet av minutter og legene kunne ingenting gjøre. Gutten var i sjokk. Det var moren som var alene med ansvaret for familien. Alt sto og falt med henne.

Hans storesøster er gift og mor til fire små barn, hvorav et med Downs Syndrom – så hun har ikke overskudd verken av krefter eller penger. Så der er det lite hjelp å få. En bror på 20 år har jobb som mekanikker et helt annet sted i landet, så der nytter det heller ikke. Dermed sto denne ungdommen med hele ansvaret; begravelse og organisering av hverdagen og en meget trang økonomi. Selah stiller opp, hjelper med praktiske råd og trøster.
Denne skjebnen belyser hvor nødvendig det er å skaffe faddere, selv om de berørte kanskje ikke akkurat er barn lenger. Tenåringer mister også sine foreldre, de kan være sårbare og opprørske i en slik situasjon. De trenger støtte og veiledning, omsorg og varme i sorgen – når de plutselig står alene i verden med ansvar for småsøsken.

Unge mennesker vokser og trenger mye mat. De vokser fort ut av sko og klær. Da trengs det kontanttilskudd, for å få endene til å møtes. Denne lille familiegruppen kom umiddelbart inn på vår liste over barn som trenger noen faddere som kan bidra hver måned.

Hvorfor får vi ikke bilde?
Noen av våre faddere har ønsket seg bilde av “sitt” barn. Israelsk lovgivning er svært streng på dette området. For å utlevere et slikt bilde, må de pårørende undertegne en avtale der det blir oppgitt hvor, hvordan og hvilken dato bildet skal brukes. Dette blir i vår sammenheng svært komplisert. Og de pårørende kan erfaringsmessig være svært tilbakeholdende med en slik tillatelse.
Derfor bruker vi bare illustrasjonsfoto.

Lovgiverne – og Selah – er redd for misbruk av bilder, i disse internett tider. Det er også derfor fadderne ikke får besøk “sitt” barn, men det vil bli anledning til å treffe noen av barna og ungdommene sammen med de pårørende under solidaritetsturene til HJH. Fadder får oppgitt fødselsmåned og år sammen med et Fadderbarnsnummer hos Selah. Det vil bli sendt en årlig rapport om hvordan hvert enkelt barn har det, til de respektive faddere.

Derfor bør du bli fadder
Dette er de mest vanskeligstilte av alle immigrantene. Etter en krevende omstilling i et nytt land – eller kanskje midt under – går den nærmeste omsorgspersonen bort. Det skjer ofte brått og uten forvarsel i terror, ulykke eller sykdom. I de familiegruppene vi har med i vårt program er det eldre søsken, besteforeldre eller andre nære slektninger som nå oppfostrer barna. Stort og tungt ansvar legges på unge skuldre midt i sorgen. Eldre, som skulle ha glede av besøk av barnebarna, får nå heltidsansvar for oppdragelse, foreldremøter, klessvask og matlaging. Slikt tar krefter. Og man skal støtte hverandre i sorgen.

Så noen venner i Norge, som ser deg i strevet og sender penger regelmessig er til stor hjelp og glede. De fleste som tar på seg denne oppfostringsoppgaven gjør det av kjærlighet og plikt. For den som har ansvaret for mindreårige søsken eller barnebarn, er det naturligvis en stor lettelse å vite at det kommer inn litt ekstra hver måned. Penger som kan dekke et par nye sko fordi de gamle er blitt altfor små, en fødselsdagskake eller litt strikkegarn til en varm genser – det lyser opp i en trist og krevende hverdag. Derfor bør du bli fadder!

Til vår store glede er det mange som har meldt seg som faddere. For Selah og HJH er det godt å vite at nærmere 200 slike avtaler er inngått. Vi har 250 barn på liste som skal ha to faddere hver. Og ordningen kan utvides. Mange har det vanskelig. Så vi håper at det blir enda flere av våre givere som føler at de kan ta på seg et slikt ansvar i tillegg til vanlige gaver til vårt arbeid med å hjelpe jøder hjem. Vi håper å høre fra deg.