Flere hundre millioner jøder

Statsminister Ariel Sharon liker spøkefullt å presentere en slik teori, som er utviklet av hans nære venn og medarbeider, advokat Dov Weissglas.

Professor Sergio Della Pergola ved Det hebraiske universitet hevder han har forsket med mer faglig tyngde på hypotesen, og han har også fått tall over hundre millioner.

– Dersom det ikke hadde vært antisemittisme, forfølgelse og assimilering, kunne det vært mellom 100 og 200 millioner jøder i verden i dag, mener Della Pergola.

Estimatene bygger på en rimelig anerkjent antakelse – at det jødiske folk utgjorde ca. to prosent av hele befolkningen i den antikke verden.

Della Pergola har vært konsulent når utdanningsavdelingen til Jewish Agency har forsket på jødisk demografi gjennom historien.

På kong Salomos tid, rundt 1000 f. Kr., bodde det to millioner jøder i Israel.

Da det andre tempelet ble ødelagt i år 70 e. Kr., var antallet jøder i Israel steget til 4,5 millioner. Denne rekorden ble først brutt igjen på 1900-tallet.

Gjennom middelalderen forble den jødiske befolkningen nokså konstant med omlag 1 million på verdensbasis.

Like før Holocaust var det jødiske folk rekordstort, med 16,5 millioner mennesker.

De siste tiårene har antallet jøder i verden vært rundt 13 millioner.