Fischer er et eksempel

Jeg håper professor Stanley Fischer vil bli et eksempel for mange andre jøder fra Nord-Amerika og fra andre steder i Vesten, sier leder i Jewish Agency, Sallai Meridor.

De siste årene har antallet jødiske innvandrere fra Nord-Amerika økt, og nådde en foreløpig topp på 2.640 i år 2004. Jewish Agency forventer at tallet vil øke til over 3.000 i år.

Fischer har vært nært tilknyttet Israel helt siden 1960, da han deltok på et besøk tilrettelagt av Jewish Agency. Han har også vært ungdomsleder i Habonim Dror-bevegelsen, som Jewish Agency støtter, opplyser organisasjonen på sine nettsider.