Fint å møte hjemvendte jøder

Det er Jan Petter Walaas, prest i Metodist-kirken i Porsgrunn, som sier dette til HJH-avisa. I flere år satt han i styret for HJH, og en del ganger har han også vært med på HJH-turene til Israel som reiseleder. Disse turene er opp-muntrende, meningsfulle og viktige, sier han.

– Turene til HJH er helt annerledes enn andre Israelturer. Mange har vært i Israel som turister både én og flere ganger. De har besøkt flere bibelske og historiske steder, og hatt utbytte av dette. Men de har ikke snakket med en eneste jøde. For meg var én slik tur nok. Alle de andre gangene jeg har vært i Israel har jeg reist med HJH. Det er gripende å besøke ulike prosjekter for jødiske immigranter. For her møter vi først og fremst levende mennesker, og ikke døde steiner og minnesmerker. Felles for alle disse jødiske immigrantene er at de har unike og spennende historier å fortelle.

HJH ble organisert nærmest “over bordet” i 1990, da fire – fem sentrale ledere fra noen kristne og humanitære organisasjoner og fra Det Mosaiske Trossamfund i Oslo møttes for å drøfte hva som helt akutt kunne gjøres for å hjelpe og støtte Israel og alle de jødiske immi-grantene som plutselig strømmet til landet. Bakgrunnen var Sovjetunionens og kommunis-mens fall. Bare i løpet av 1990 kom det 185.000 jødiske immigranter til Israel. Resultatet ble at HJH så dagens lys. Og formålet var tydelig og klart: Å hjelpe jøder som ville forlate Sovjet til å få utreisetillatelse til Israel, lette overgangen og tilpasningen til et nytt hjemland og samtidig drive informasjon i Norge om jødenes situasjon i verden, i Israel og antisemittismen og dens følger. I mai 2005 fylte HJH 15 år.

– Da arbeidet startet hadde de første lederne i HJH et to-årsperspektiv på arbeidet. Det skulle vise seg at behovet var mye større. I løpet av perioden 1990 til 2000 kom over én millioner jøder til Israel bare fra ex- Sovjet. Senere er det
og kommet mange jøder blant annet fra Etiopia, Jemen, Argentina og Frankrike.

Selv om innvandringen nå “bare” er nede i ca. 10-12.000, så er det likevel behov for frivillige tiltak lik dem som HJH støtter i Israel. For innvandringen ser bare ut til å fortsette. Fra stadig nye land kommer det jøder til Israel.

– De aller fleste jødiske immigrantene glir lett inn i samfunnslivet, får seg et bosted og finner seg arbeid. Men en del opplever møtet med sitt nye hjemland som en stor nedtur. Ikke kan de språket, ikke finner de arbeid eller bolig. Og på toppen av det hele kjenner de lite til jødisk kultur og religion. Det sier seg selv at slike ting må på plass for at integrasjonen i samfunnet skal bli god. På disse områdene og flere med samarbeider HJH med frivillige organisasjoner i Israel for å hjelpe disse hjemvendte jødene til et bedre og meningsfullt liv. Det er helt fantastisk å møte noen av dem og se hva det blir ut av den hjelpen som gis. Takket være mer enn 10 millioner årlige innsamlede kroner i Norge, kan HJH utføre i dette viktige arbeidet.

På årets jubileumstur fikk over 90 nordmenn både se og oppleve flere prosjekter som HJH støtter, og møte en del immigranter. Og dette gjorde inntrykk på deltakerne.

Ellers ble også noen “bibelske steder” besøkt. Det var båttur på Genesaretsjøen hvor Jesus gikk på vannet, på Saligprisningenes berg hvor Jesus holdt sin Bergpreken og i Gravhagen i Jerusalem, hvor det finnes en grav fra Jesu tid.

– For meg som prest ble et av høydepunktene å holde nattverdsgudstjeneste i Gravhagen like ved den tomme graven. Et annet høydepunkt var møtet med jødiske innvandrere som alle hadde det samme svaret på spørsmålet om hvorfor de forlot sitt hjemland og nå hadde flyttet til Israel: “Det var noe inni meg som sa at jeg måtte hjem til Israel!” For meg som selvsagt har Bibelens profetiske ord i bakhodet om at Gud i den siste tid skal samle sitt folk jødene fra alle verdens kanter og gi dem tilbake deres land, er dette sterkt å være vitne til, avslutter prest og reiseleder Jan Petter Walaas.