Når de unge med moderne kommunikasjonsmetoder

15000 tok kontakt gjennom Ezras storsatsing

Jentene på Ezras kontaktsenter i Odessa sitter klare. Fra hele Ex-Sovjet ringer jøder inn og vil ha hjelp til å gjøre aliya.

Ezra har, som HJHs givere vet godt, i en årrekke strakt ut hånden til unge jøder i Ex-Sovjet som ikke har noen særlig kontakt med det jødiske miljøet der. De har ingen sterk bakgrunn eller tilknytning til den infrastrukturen som finnes. Men, det betyr ikke at drømmen om å få leve et godt jødisk liv, å få leve i Israel, ikke er der. Mange vet ikke hvor de skal starte, eller at det er flere som dem. Mange av de som får informasjon og hjelp fra Ezra bor i mindre byer der andre jødiske organisasjoner ikke har noen aktiviteter. Derfor er Ezras innsats ekstra viktig.

Ezras årlige turer til Israel med ungdommer har vært meget viktig for denne gruppen, og de jobber nå hardt for å nå enda lengre. De siste to årene har Ezra holdt på med et storslagent prosjekt for å nå ut til de unge i disse store landområdene i Ex-Sovjet som ikke har mye jødisk infrastruktur. De har satset stort med nye kommunikasjonsmetoder. Og det har ført til suksess, forteller Danny Elinson, leder for Ezra.

Inviterte media-guruer

De startet ut med et lite seminar der de inviterte sosiale media-engasjerte unge mennesker. Unge jøder som livnærer seg som media-guruer på internett, på facebook og liknende sosiale media fikk komme og lære nytt, og også diskutere hvordan man kunne øke Ezras nettverk i Ex-Sovjet. Noen av disse ble så grepet av Ezras arbeid at de ville fortsette å jobbe med Ezra på frivillig basis. Fra dette seminaret skapte de kontakter gjennom personlig arbeid – en, etter en, samlet de inn kontaktinformasjon. Og tok så kontakt med disse unge menneskene.

Det viste seg at mange av disse unge ble kjempeglade for å høre fra Ezra. De visste ikke riktig hvor de skulle begynne med å få informasjon om jødedom, og om å flytte til Israel. Tenk at over 25 år etter at Sovjetunionens dører åpnet seg slik at jødene kunne reise til Israel, er det fortsatt slik at mange steder råder uvitenheten om hvilke muligheter disse jødene har. Ezra begynte sakte med sikkert å fylle tomrommet disse unge menneskene hadde med informasjon og med håp.

De har de siste to årene samlet inn 14 737 skjemaer fra personer som er interesserte i å høre mer om aliya (immigrasjon til Israel) på seminarene sine og ikke minst gjennom internett: Nesten 3000 tok kontakt med Ezra via sosiale media.

Suksessfull webside med personlig fokus

En av de mest spennende tingene Ezra startet med var en webside. Fokus for websiden var en ung pike som selv hadde gjort aliya fra tidligere Sovjetunionen. Hun syntes selv aliya-prosessen hennes hadde vært ok, men ikke optimal. Hun og Ezra ønsket derfor gjennom websiden å formidle informasjon om aliya, aliya-prosessen og å være oleh (immigrant) i Israel til unge jøder i Ex-Sovjet. Gjennom websidens kontaktskjema kunne de sende inn spørsmål de hadde. På denne måten fikk Ezra en god innsikt i hvilket spørsmål og bekymringer disse unge menneskene hadde i forbindelse med å flytte til Israel. På websiden delte denne unge piken av sine egne erfaringer. Samtidig fikk hun hjelp av Ezras aliya-eksperter som kunne gi svar på alle de tekniske, byråkratiske og av og til kompliserte spørsmålene de unge hadde. Så fikk de unge svar via epost, og samtidig ble det hele tiden lagt ut mer informasjon og materiale på websiden for å hjelpe fler og fler der. Hun la ut videoer der hun fortalte om aliya-prosessen, og om sine egne opplevelser. Unge jøder i Ex-Sovjet satte stor pris på ærligheten hennes og all den praktiske informasjonen hun gav dem.

Websiden var så populær at Ezra har tatt den ned midlertidig for å fokusere på å jobbe med alle som har meldt sin interesse. Arbeidet er enormt, nettopp fordi Ezra prøver å hjelpe immigrantene fra før de reiser til Israel og helt til de er på plass i fedrenes land.

Kontaktsenteret gjør et viktig arbeid med informasjon

De spør om alt mulig fra himmel til jord – hvordan lærer man hebraisk? Hva slags jobb kan jeg finne i Israel? Hvor lang tid tar flyreisen til Israel? Alle på call-senteret svarer tålmodig og med godt humør.

Parallelt med websiden har det hele tiden vært ansatte hos Ezra som har jobbet hardt med å hjelpe dem som vil gjøre aliya. Call-senteret finner vi i Odessa og der jobbes det døgnet rundt for å hjelpe alle som allerede har tatt kontakt med og nå tar kontakt med Ezra. Jentene på senteret blir eksperter i alt som har med aliya å gjøre. De svarer på spørsmål om arbeid, integrering, språk, geografi, skoler – ja det hele! Det gir en trygghet for de som reiser.

I skrivende stund har 2367 av de 14737 registrerte gjort aliya. Ezra fortsetter å være der både for dem som allerede har reist og for dem som fortsatt vurderer muligheten for å reise. Steg for steg er de der for dem, svarer på spørsmål, hjelper dem med å forstå og fylle ut skjemaene riktig. De gir dem informasjon om hvordan virkeligheten vil være for dem i Israel, og hjelper dem finne jobb, leilighet og skole til barna allerede før de reiser fra Russland, Ukraina eller andre steder i Ex-Sovjet. Jo mer forberedte immigrantene til Israel er, jo mer suksessfull blir deres aliya. Og, Ezra vet – jo bedre nettverket og støtten de får er, jo mer hjemme føler de seg i Israel, allerede fra dag 1.