Vi fullfører arbeidet med å hjelpe de etiopiske jødene hjem!

Vi i Hjelp Jødene Hjem har støttet dette arbeidet med store summer fram gjennom årene, og styret ønsker å fullføre denne viktige innvandringen til Israel. Etiopierne vil gjerne komme – og Israel trenger dem og ønsker dem velkommen.

Vi har bevilget kr 300.000 til dette prosjektet hittil i år og nå ber vi om en god sommergave for å kunne nå dette målet og kunne sende midlene fortest mulig. Pengene vil gå både til kostnader ved immigrasjonen og det store og kostnadskrevende arbeidet med å integrere etiopierne i det israelske samfunnet.

Takk for ditt bidrag til de etiopiske immigrantene nå!