Et godt arbeidsår for HJH

En forsiktig drift og disponering har også gjort at vi hittil i år har overført store bevilgninger til mange av prosjektene våre. Tidligere i sommer fikk jeg anledning til å ta en kort planleggings- og reportasjetur til Israel. Her fikk jeg mange klare bekreftelser på at viktige arbeidsoppgaver i immigrasjons- og integreringsarbeidet er avhengig av gavene fra Hjelp Jødene Hjem.

Også denne gangen var det så godt å merke at hjelpen fra oss blir tatt i mot med stor respekt og i stor takknemlighet, både fra lederne i prosjektene og de som får hjelp – immigrantene.

Derfor er det flott også nå å få formidle en dobbel takk til HJHgiverne som gjør dette mulig. Først en takk fra alle oss i HJH – i styret og på kontoret – som er så privilegerte at vi får være med å formidle disse ressursene. Dernest ble jeg bedt om å formidle en varm takk fra flere av prosjektene våre rundt i landet til hver enkelt giver. De er helt avhengige av disse gavene for å kunne utføre sitt arbeid som også er så viktig for Israel.

Vi vil også si velkommen til 250 nye givere så langt i år. Velkommen til å være med i et viktig arbeid for Israel. Igjen vil vi si takk for store og mindre gaver som gjør dette mulig. Takk for de rause gavene denne sommeren, bare i august mottok vi over 846 000 gavekroner.

Vi har nå betalt ut de aller fleste bevilgningene som styret har gitt hittil, deriblant til et nytt, spennende prosjekt, Ayalim – et arbeid der unge idealister er med konkret på å styrke utkantene i Israel.

Nå har vi fått en ny utfordring fra Jewish Agency om å bidra med mer midler til å få hjem de kanskje siste 1400 etiopiske innvandrerne. På grunn av den gode situasjonen kan vi nok greie dette. Vi viser ellers til en egen artikkel i dette nyhetsbrevet om dette.