Et evig minne i Jerusalem

Trygt inne i Jerusalems botaniske have, blant blomster og trær som fantes på bibelsk tid i Israel, ligger ”Eikestien”. Her sees minnestenen, drikkefontenen og benken på vårt minnested.

Hjelp Jødene Hjem har lenge ønsket å finne en verdig måte å hedre dem som gir spesielt store gaver til vårt arbeid eller som testamenterer større beløp for vår virksomhet, og vi har ved dette også ønsket å kunne viderebringe en takk til dem fra Israel og det jødiske folk.

I mars i 2012 kunne vi derfor åpne et lite minnested, ”Eikestien” i Jerusalems botaniske have. Her er det satt opp en minnesten med inskripsjon fra Salmenes bok 1:6:

“For Herren kjenner de rettferdiges vei”

På denne minnestenen vil vi også sette inn navn på de giverne som på denne måten ønsker et slikt evig minne i Jerusalem, enten det er for dem selv eller for noen de ønsker å minnes. Her finnes også en liten drikkefontene og en benk, og den står i skyggen av eiketrær; slike som også Abraham satt under da han mottok sine gjester i Mamre.

Denne delen av den botaniske haven er viet floraen slik den var i Israel i bibelsk tid, og vi mener det er en særskilt vakker innholdsrik ramme rundt et slikt minnested.

Vi har vært nødt til å sette en nedre grense for beløp som gis som gave eller arv og hvor det kan settes opp et navneskilt på minnestenen, og denne er satt til 100 000 kroner.

Det å skrive testament kan være en vanskelig oppgave både følelsesmessig og formelt, men det å ha tenkt igjennom og faktisk skrevet ned hvordan en vil ha det og om det er spesielle formål en ønsker å tilgodese, er noe alle uansett alder burde gjøre. Når dette først er gjort på en riktig måte, så opplever da også mange det som en berikelse å vite at alt vil bli tatt vare på på en verdig måte. For mange er det spesielt viktig å kunne bidra til at gode formål vil nyte godt av det en selv har samlet seg av jordisk gods.

Testamentet må fylle de formkrav som er fastsatt i arveloven, ellers er det ugyldig, og det er viktig å passe på at teksten ikke etterlater uklarheter. Det kan derfor være fornuftig å søke juridisk hjelp. Hjelp Jødene Hjem kan tilby råd omkring formål som kan tilgodeses gjennom oss, og vi kan henvise til advokat som kan sørge for at alt blir gjort på riktig måte.

Har du spørsmål, ring vårt kontor eller send brev eller e-post. 

1 svar

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Hvis du vil vite mer om hvordan du og dine også kan forevige i Jerusalem – les mer her: Evig minne i Jerusalem […]

Comments are closed.