Et ekstra krafttak

I løpet av første halvdel av juni vil styret gjennomgå de mange anmodninger om økonomisk støtte vi har fått for 2007. I tillegg til de prosjekter vi har støttet tidligere, har vi også flere nye henvendelser fra andre gode prosjekter i Israel.

Hvert år må vi si nei til flere som vi gjerne skulle ha hjulpet, men er gaveinngangen god kan vi kanskje nå ut til noen nye, og det ville være flott!

Også i år har gaveinngangen vært god. Men skal vi hjelpe nye prosjekter eller gi en ekstra støtte til dem vi allerede hjelper, trenger vi et ekstra krafttak fra dere. Det er mye å be om, men av hensyn til alle som trenger vår hjelp, ber vi om det.

Vi har fått mange nye givere i år. Det gleder og inspirerer oss. Jeg benytter derfor anledningen til å oppfordre alle våre givere til å tale vår felles sak til venner og kjente, naboer, kolleger eller trosfeller. Vi vet det finnes mange mulige nye givere, men vi trenger din hjelp til å nå dem. Vis dem avisen og nyhetsbrevene våre. Der vil de bli kjent med mange av prosjektene våre. Har de tilgang til Internett, kan de gå inn der og finne all den informasjon de trenger for å kunne gi.

Vi har tatt fatt i vår nettside og oppdaterer den langt oftere enn før. Til høsten vil vi foreta en større revisjon av hele vår nettløsning. Har dere synspunkter på hva som kan gjøres, er vi takknemlige for e-post om det.

Til slutt minner jeg om vår givertur. Det er en enestående mulighet til å se og oppleve Israel på en annen måte, møte noen av dem dere hjelper, se flere av prosjektene og vise solidaritet med Israel.

Med vennlig hilsen
Øyvind Bernatek
Styreleder