En måned i gavmildhetens tegn

Vi er ved inngangen til en måned som står i gavmildhetens og lysets tegn i så vel kristen som jødisk tradisjon. I kristen tradisjon Julen og i jødisk Hanukah, lysfesten.

Hanukah feires til minne om gjeninnvielsen av Tempelet i Jerusalem, for nesten 2200 år siden, etter at Antiokus styrker over lang tid hadde vanhellighet det med hellensk religiøs praksis og ødelagt mye av bygget. Lysene er et minne om den syvarmede oljelampen, Menoraen, som alltid brant i Tempelet. Da den skulle tennes på nytt fant de kun olje for en dags forbruk, men den varte i åtte dager til ny olje for dette formål kunne skaffes. Det er grunnen til at feiringen varer i åtte dager.

For meg representerer lysene vi tenner i hanukah-staken, niarmet, de åtte dagene i Hanukah, ett mer hver dag pluss ett lys for å tenne med, et symbol på håp i mørketiden. Første kveld er det ikke så kraftig, kun det ene lyset og lyset vi bruker å tenne med, skinner, og så ett mer neste kveld helt til alle lys brenner. Staken skal helst plasseres i et vindu eller ved dør som venner ut mot gaten, for å vise alle andre mirakelet, og å gi dem lys i mørket.

Slik gjør vi ved vårt arbeid også for noen av dem som fortviler, vi tenner vi nye lys i deres liv, helt til det skinner så kraftig at de har styrke til å fortsette på egenhånd. Slik vet de at de ikke er alene, at andre bryr seg og hjelper. Dere gir dem troen på en ny dag, en dag da åtte lys brenner og de vil vite at problemene de har opplevd, er historie.

Vi tenner lys der terrorraketter rammer deres boligområder, der noen strever med å tilpasse seg et nytt samfunn. Vi tenner nye håp for jøder i de tidligere sovjetstatene, i Etiopia eller i India, som drømmer om å få reise hjem til Israel, men klarer det ikke uten hjelp utenfra. Heller ikke de har gitt ikke opp håpet. Dere viser dem vei ut av mørket.

Selv om det å gi gaver hverken for Jul eller Hanukah er noen religiøs forpliktelse, har det for begge høytider blitt en kjær tradisjon. Det er mange vi vil gi til; venner og familie, men i vårt samfunn har disse som oftest det de trenger. Hva med å gi en gave til en ukjent? Ved å gi en gave gjennom oss vil du nå mange som virkelig trenger din hjelp, og ønsker du å kombinere disse to, kan du gi gaven i navnet til en venn eller et familiemedlem. Tenk hvilken glede det også er for den du gir i navnet til, å vite at han eller hun har vært med på å hjelpe noen som virkelig trenger gaven.

Jeg vil på vegne av alle i Hjelp Jødene Hjem få lov til å takk alle dere som er med på gjøre vår hjelp mulig. Også i år har vi klart å holde oppe vårt høye nivå, og mange nye givere har vi fått. Det varmer og det gleder, det inspirerer og ikke minst gir det oss styrke til å fortsette arbeidet videre i årene som kommer.

God Hanukah, God Jul og et riktig Godt Nytt År til dere alle fra oss i Styret, Representantskapet og på sekretariatet!

Øyvind Bernatek
styreleder